Зрялост: средно ранен хибрид
Вегетационен период: 240-245 дни - Южна България; 246-250 дни - Северна България
Височина: високи растения: 170-175 cm
Развитие след поникване: бърз начален старт и много добро развитие преди зимата
Развитие през пролетта: умерено бързо
Цъфтеж: средно ранен, продължителен
Съдържание на масло: 49-52%
Посевна норма: 40–50 кълняеми семена/м²
Clearfield Logo
БЕАТРИКС CL - Победител, въпреки всички препятствия.

Представител на ново поколение хибриди в CL технологията, БЕАТРИКС CL притежава редица предимства, които му отреждат челна позиция във всяко едно стопанство: повече гъвкавост и надеждност при борба с плевелите след поникване със системата Clearfield; бързият начален старт и формирането на достатъчно количество биомаса наесен дава възможност за късна сеитба и за изключително ефективно усвояване на наличния в почвата азот.

Всичко това е допълнено с редица устойчивости: на жълта вироза (TuYV), на разпукване на шушулките, на Фома - ген Rlm7. Мощната коренова система, която хибридът формира, осигурява по-добър растеж след зимата и по-силна толерантност към абиотичен стрес през пролетта и лятото – горещото и сухо време не са проблем за БЕАТРИКС CL .

Агрономически качества

Добивен потенциал

Добив зърно

Нuско
Вuсоко

Маслено съдържание

Нuско
Вuсоко

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане

Нuско
Вuсоко

Фитосанитарен профил

Нuско
Вuсоко

Толеранмност на суша

Нuско
Вuсоко

Зимоустойчивост

Нuско
Вuсоко

Технологични характеристики

Срок на Сеитба

Ранно
ø
Kьсно

Срок на узряване

Ранно
ø
Kьсно

Фотогалерия