Зрялост: средно ранен до средно късен хибрид
Вегетационен период: 243-250 дни - Южна България; 248-253 дни - Северна България
Височина: високи растения: 165-170 cm
Развитие след поникване: изключително мощно и бързо
Развитие през пролетта: бързо
Цъфтеж: средно ранен, продължителен
Съдържание на масло: 49-50%
Посевна норма: 45-55 кълняеми семена/м²
ДЪПЛО - Нова генетика за стабилни добиви!

Дъпло е конвенционален хибрид рапица, съчетаващ в себе си най-новите гени за устойчивост, които ни гарантират високи и стабилни добиви, дори и при по-неблагоприятни условия. Със своята уникална комбинация от устойчивости на: жълта вироза (TuYV), Фома (Rlm7) и Вертицилиум, този хибрид ни дава сигурност и стабилност на добива във всички региони на страната. Със средна височина на растенията от около 165 см., хибридът има много добра устойчивост на полягане.

Благодарение на мощното и бързо развите на растенията наесен, добре развитата коренова система и оформена листна розетка, хибридът е изключително подходящ за по-неблагоприятни условия и сухи райони, по-късни срокове на сеитба, и за екстензивни и интензивни технологии на отглеждане. Мощните и добре развити растения позволяват на хибрида да преодолее по-добре дългите периоди на засушаване, както и спомагат за по-пълноценното усвояване на азота. Високата устойчивост на разпукване на шушулките ни дава сигурност и спокойтвие, както и възможност за по-късна жътва на полето, без риск от загуби на добива.

Агрономически качества

Добивен потенциал

Добив зърно

Нuско
Вuсоко

Маслено съдържание

Нuско
Вuсоко

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане

Нuско
Вuсоко

Фитосанитарен профил

Нuско
Вuсоко

Толеранмност на суша

Нuско
Вuсоко

Зимоустойчивост

Нuско
Вuсоко

Технологични характеристики

Срок на Сеитба

Ранно
ø
Kьсно

Срок на узряване

Ранно
ø
Kьсно

Фотогалерия