Възможност за износ на рапица

През 2022г. в Уругвай се наблюдава значително увеличение на площите с рапица, като те достигнаха 345 000 ха, благодарение на добрите условия за сеитба и отглеждане, както и на конкурентните цени, подкрепени от възможността за износ (главно в Обединеното кралство).

Данните на Национална агенция "Митници" сочат, че в периода Ноември 2021 – Октомври 2022 износът на рапица е достигнал 225 хил. тона. Цифрата представлява значително увеличение от 93% в сравнение със 117 хил. тона, изнесени през предходната година.