Увеличение на вноса на рапица в ЕС с 45%

Вносът на рапица в ЕС-27 значително надвишава нивата от предходната година – въпреки значително по-голямата реколта от рапица в ЕС в сравнение с миналата година. 4,6 милиона тона са вече внесени от страни извън ЕС в страни членки през периода от Юли до Февруари, което е с 45% повече от предходната година. Освен голямото предлагане на рапица в ЕС, наличността и цените на световния пазар са основната причина за големия обем на вноса.