Рапица с двойно предназначение – нов начин за отглеждане на маслодайна рапица?

Рапица с двойно предназначение се тества в Австралия от много години, за да се види дали изпасването й в началните етапи от вегетацията от овце може да бъде полезно срещу болести и неприятели. И изненадващо, има минимален ефект върху добива на зърно след паша. Особено в райони с обилни и средни валежи, рапицата с двойно предназначение е отличен инструмент в борбата с плевели и болести. От друга страна, в районите с по-малко валежи, фермерите могат да намалят риска с приходите от паша. Тази система може да предложи освен зимен фураж за овцете и зърно за прибиране на реколтата.