Перспектива за канолата - увеличаване на рапичните площи през следващия сезон

За 2022-23г., Канада зася 8,7 млн. ха с рапица и ожъна 8,6 млн. ха, след миналогодишната суша добивът се върна на нормалните нива от 2,11 т/ха.

Според прогнозата за 2023-2024 г. площите с рапица ще се увеличат незначително, до 8,8 млн. ха, поради атрактивните цени на алтернативни култури като пшеница и грах. Предвижда се производството да достигне 18,5 млн.т., ако времето и условията са благоприятни през следващата година.