СЕЛЕКЦИЯ – Най-голямата селекционна мрежа в Европа

Генетично разнообразие

Различните програми за селектиране на партньорските компании предлагат специално генетичното разнообразие, което е несравнимо. RAPOOL разполага с най-голямата мрежа за селектиране на маслодайна рапица в Европа. На повече от 180 места и на повече от 100 000 участъка се изпитват постоянно и се оптимизират допълнително ефективността на сортовете и пригодността за отглеждане.

Селектиране за бъдещето

Богатият опит и прогнозите за бъдещето позволяват на RAPOOL в настоящия момент да селектира сортове с максимална ефективност и специална пригодност за нуждите на утрешния ден.

Методи за селектиране и тестване днес и утре

RAPOOL вече използва най-модерни методи за анализ и технически помощни средства като дрони, сензори и скенери, за да локализира и селектира характеристиките на сортовете и след това да ги използва оптимално при селектиране.

 

Познаваме рапицата в детайли