КОНСУЛТАЦИИ – Практичност и кооперативност

Винаги близо до Вас

RAPOOL предлага цялостни консултантски концепции за фермера във всички страни на разпространение. В допълнение към изчерпателните и компетентни консултации с практическа насоченост на място те включват също и информация по време на полеви дни и специализирани мероприятия. RAPOOL подкрепя по този начин фермера на партньорска основа.

Специалисти за Вашия успех

Независимо дали се касае за семена, специфично управление на запасите от растения или на производствената техника - RAPOOL знае отговора, който ще донесе на фермера по-голям успех с рапица.

 

Познаваме рапицата в детайли