Информация за пазара на рапица и канола

Актуализацията е изготвена от ISTA Mielke GmbH – Анализи и прогнози за световния пазар на маслодайни култури и семена - Хамбург, Германия. За повече информация и подробни детайли относно индивидуалните услуги на компанията може да посетите: www.oilworld.de 

Цените на рапицата в Европа продължиха да се понижават през Януари. Според последните оценки на OIL WORLD европейската реколта от рапица от 19,1 млн.т. този сезон (увеличение с 1,8 млн.т.) и рекордният внос през юли/декември 2022 г. тласнаха запасите до многогодишен връх от 11 млн.т. в края на декември (увеличение с 2,3 млн.т).

След рекордните доставки на украйнска рапица през Юли/Декември 2022, вносът на Австралийска канола рязко се покачва. 

 

След като 0,7 млн.т. бяха изнесени от Австралия към ЕС през Ноември, най-малко 1 млн.т. ще бъдат изпратени през Декември/Януари 2022/23. Очаква се вносът на рапица в ЕС да достигне 6,5 млн.т. през Юли/Юни 2022/23 (с 0,6 млн.т. спрямо предходната година). Изчислено е, че вносът се е покачил с 1,1 млн.т. до нови върхове от 3,6-3,7 млн.т. през Юли/Декември 2022, основно от Украйна. 

На 23 Януари прогнозната цена на MATIF за месец Май се понижи до  525,75 евро, което е с 12 % по-малко от цената от 3 Януари. Цените на рапицата в Северозападна Европа паднаха средно до едва 557 евро през Януари, което е спад от 26% на годишна база и най-ниското ниво от юли 2021 г. насам. Значително подобреното предлагане не само в ЕС, но и в Австралия (поради рекордната реколта от рапица през този сезон) вероятно ще продължи да натежава върху цените на рапицата в ЕС в краткосрочен до средносрочен план.

В допълнение към значително неблагоприятните перспективи за световно производство на рапица, пазарните отношения в ЕС през последните седмици също бяха повлияни от политически изявления относно бъдещата употреба на рапично масло в ЕС.

Понастоящем европейското рапично масло е равностойно на южноамериканското соево масло. Въпреки че това би трябвало да съживи световното търсене на рапично масло, то също така предполага значителен спад във вноса в ЕС на аржентински биодизел през Януари/Март и вероятно също и през Април/Юни 2023 г. След постепенното премахване на биогоривата на основата на палмово масло в различни ЕС страни, тази година търсенето на рапично масло от биодизеловата промишленост ще нарасне значително.

Министърът на околната среда на Германия Щефи Лемке предложи да се прекрати постепенно използването на биогорива от растителен произход до 2030 г. и вместо това да се използват повече биогорива, произведени от използвано олио за готвене, както и от отпадъци и боклук.

Подобна драстична промяна в германското законодателство за биогоривата ще засегне сериозно доходите на фермерите, ще доведе до по-ниски цени, както и до намалено производство на рапица. Това също би довело до спад в преработката на местни маслодайни семена, до разширяване на вътрешния протеинов дефицит и до увеличен внос на соя.

Въпреки това Германия няма да може да изпълни целите си за намаляване на емисиите на CO2, тъй като няма да има достатъчно доставки на използвано олио за готвене и други отпадъчни продукти, които да заменят растителните биогорива, а предполага спад в производството и потреблението на биогорива.