За нас

РАПУЛ БЪЛГАРИЯ е основано като търговско представителство през януари 2009 година, а през април 2010 е регистрирано юридическо лице РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД със 100% чуждестарнно участие на немската фирма РАПУЛ РИНГ ГМБХ и управители: от немска страна г-н Дитмар Брауер, а от българска – г-жа Таня Петкова.

Още преди официалното регистриране на РАПУЛ в България земеделците познават много добре две от селекционерските фирми съдружници, така че доверието към РАПУЛ бързо се изгражда. Благодарение на добрите продукти на нашите селекционери и добрата технологична подкрепа, която екипът ни оказва на българския земеделец, РАПУЛ БЪЛГАРИЯ, за кратката си история в нашата страна, се доказа като безспорен лидер на пазара за семена зимна маслодайна рапица.

Заедно с най-модерните достижения от селекцията на РАПУЛ, ние представляваме в България и марката ЗААТЕН-УНИОН, която обогатява нашия асортимент с високодобивни сортове житни култури, слънчоглед, царевица и др.

В портфолиото ни ще намерите и богата гама от тревни смески COUNTRY и междинни култури TerraLife” – търговски марки, собственост на DSV – един от нашите съдружници в РАПУЛ.

Екипът ни се състои вече от агрономи и икономисти – професионалисти, доказали се в сферата на земеделието у нас;  нашите контакти ше намерите в съответния раздел на този сайт.

Ние се стремим да бъдем винаги близо да Вашето производство, да провеждаме множество опити: не само с демонстративно-рекламна цел, а все повече технологични опити за установяване най-подходящите и икономически рентабилни земеделски практики, а също така и разликите между хибридите по отношение на интензивността на отглеждане и регионалните специфики. Освен това, ние периодично ще Ви информираме за актуални пазарни прогнози, за нови изследвания в областта на технологиите и за новости от селекцията на нашите съдружници.

Като компания, заемаща важно място в земеделския бизнес у нас, ние сме член и съучредител на Асоциацията на семенарската индустрия в България, където работим активно не само за подобряване на бизнес средата в България, но и за налагане на успешни земеделски практики.

Нашият стремеж е да Ви бъдем максимално полезни, с пълна отговорност към Вашето производство и към търговските марки, които представляваме в България.