ДА ОТГЛЕЖДАШ РАПИЦА - ЗАСЛУЖАВА СИ С RAPOOL !

RAPOOL - RING GmbH Qualitatsraps deutscher Zuchter Германия е създаден през 1974 година в Германия за дистрибуция на

 
висококачествени рапични сортове и хибриди и вече има дъщерни фирми в много европейски страни. Фирмата е силно съдружие на три средни по големина немски селкционера. В техните опитни полета се извършва мащабна селекционерска работа по създаване на многобройни сортове и хибриди рапица, като целта е все по-високо качество и повече добивен потенциал. Цели на селекцията са също така здравето на растенията, тяхната устойчивост на болести и толерантност към различни фактори на околната среда. RAPOOL има водещ принос в напредъка на селекцията при рапицата и установяване на новите високи стандарти в качеството на рапичното зърно, което е обозначено с ”00” - съдържание на ерукова киселина в олиото < 2% и < µmol/g глюкозинолати в зърното.

Високото качество на произведеното рапично зърно е условие за успешната му продажба, а в качествено и количествено отношение реколтата се подсигурява на първо място чрез избора на висококачествени семена от висококачествени сортове и хибриди. Качеството на предлаганите семена е приоритет на всички съдружници. Прилагат се всички класически и модерни селекционни методи за създаване на сортове и хибриди, задоволяващи потребностите и изискванията на съвременното земеделие. Строг контрол и висока агротехника съпровождат семепроизводството на всички нива. Анализ, заготовка и опаковка се осъществяват в модерните бази на съдружниците и всеки селекционер отговаря за своите продукти.

 

СЪДРУЖНИЦИТЕ В RAPOOL

NPZ - LEMBKE
Фирмената история датира от 1897 год. Днес НПЦ-Лембке е водещо име в селекцията на рапица. В Германия фирмата има две седалища - Хоенлийт и Малхов/Пьол с над 180 сътрудника. НПЦ-Лембке е съдружник в търговките сдружения Saaten-Union GmbH и Rapool-Ring GmbH, има клонове, дъщерни фирми, представителства и дялови участия по целия свят.

DSV AG (Дойче Заатфеределунг)
DSV AG се числи към водещите в земеделието селекционерски къщи на Германия. Предприятието освен централата в Липщадт притежава няколко селекционни центъра и опитни станции. Фирмата поддържа дялови участия в значими фирми от семепроизводителския бранш както в Германия, така и в много други страни - не само европейски, но и на други континенти. DSV AG е член на Rapool-Ring GmbH.

W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co.KG
Над 150 години вече седалището на фирмата е в окръг Липе. В международен план фирмата си партнира с много европейски семепроизводни предприятия. Търговията на семена се осъществява чрез търговските дружества Saaten-Union GmbH и Rapool-Ring GmbH.

 
 
 

      
 
 
 
 
НПЦ - Лембке, база Хоенлийт                Дойче Заатфеределунг, централа               В. фон Борис - Екендорф ГмбХ & Со. Кг,                                                  .  .                                                                                                                                                Липщадт                                                база Леополдсхьое

 

                                                            

 

  За Rapool