Rapsradar

Австралия
Австралия
Рапица с двойно предназначение – нов начин за отглеждане на маслодайна рапица?

Рапица с двойно предназначение се тества в Австралия от много години, за да се види дали изпасването й в началните етапи от вегетацията от овце може да бъде полезно срещу болести и неприятели. И изненадващо, има минимален ефект върху добива на зърно след паша. Особено в райони с обилни и средни валежи, рапицата с двойно предназначение е отличен инструмент в борбата с плевели и болести. От друга страна, в районите с по-малко валежи, фермерите могат да намалят риска с приходите от паша. Тази система може да предложи освен зимен фураж за овцете и зърно за прибиране на реколтата.Източник: https://groundcover.grdc.com.au/farm-business/business-management/want-to-supercharge-your-profit-dual-purpose-canola-may-be-just-the-ticket, 24.04.2023
Америка
Америка
EL NINO – връщаш ли се…?

Явлението Ел Ниньо през следващите месеци може да измести необичайно дългата Ла Ниня, която последните три години повлия на температурите и валежите в различни части на света, според новата актуализация на Световната метеорологична организация (WMO).
В такъв случай потенциалните последствия могат да бъдат: районите в северната част на САЩ и териториите на Канада ще станат по-сухи и по-топли от обичайното; повече топлина, суша и пожари в Австралия; зимите в Северна Европа ще станат по-сухи и по-студени.Източник: https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-update-el-ni%C3%B1o-may-return, 24.04.2023
Уругвай
Уругвай
Възможност за износ на рапица

През 2022г. в Уругвай се наблюдава значително увеличение на площите с рапица, като те достигнаха 345 000 ха, благодарение на добрите условия за сеитба и отглеждане, както и на конкурентните цени, подкрепени от възможността за износ (главно в Обединеното кралство).

Данните на Национална агенция "Митници" сочат, че в периода Ноември 2021 – Октомври 2022 износът на рапица е достигнал 225 хил. тона. Цифрата представлява значително увеличение от 93% в сравнение със 117 хил. тона, изнесени през предходната година.Източник: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2022/analisis-sectorial-cadenas-productivas/colza, 24.04.2023
Канада
Канада
Перспектива за канолата - увеличаване на рапичните площи през следващия сезон

За 2022-23г., Канада зася 8,7 млн. ха с рапица и ожъна 8,6 млн. ха, след миналогодишната суша добивът се върна на нормалните нива от 2,11 т/ха.

Според прогнозата за 2023-2024 г. площите с рапица ще се увеличат незначително, до 8,8 млн. ха, поради атрактивните цени на алтернативни култури като пшеница и грах. Предвижда се производството да достигне 18,5 млн.т., ако времето и условията са благоприятни през следващата година.Източник: https://agriculture.canada.ca/en/sector/crops/reports-statistics , 24.04.2023
Австралия
Австралия
Исторически рекорд за производство на рапица

Рекордно производство на зимни култури в Австралия

Производството на зимни култури в Австралия e достигнало нов рекорд от 67,3 млн. т. през 2022–23 г., надхвърляйки миналогодишния рекорд с цели 4 млн. т.

Това представлява увеличение от около 8,4 % спрямо прогонозата за 2022 г. на Australian Crop Report. Производството на пшеница с 39,2 млн.т. и канола с 8,3 млн.т. са достигнали нови рекорди, като се очаква и третата по големина реколта от ечемик.Източник: https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/australian-crop-report/overview, 24.04.2023
Германия
Германия
Увеличение на вноса на рапица в ЕС с 45%

Вносът на рапица в ЕС-27 значително надвишава нивата от предходната година – въпреки значително по-голямата реколта от рапица в ЕС в сравнение с миналата година. 4,6 милиона тона са вече внесени от страни извън ЕС в страни членки през периода от Юли до Февруари, което е с 45% повече от предходната година. Освен голямото предлагане на рапица в ЕС, наличността и цените на световния пазар са основната причина за големия обем на вноса.Източник: https://www.ufop.de/english/news/chart-week/#kw09_2023, 24.04.2023