Зрялост: средно ранен хибрид
Вегетационен период: 246-252 дни - Южна България; 255-260 дни - Северна България
Височина: средно високи до високи растения: 165-170 cm
Развитие след поникване: бързо
Развитие през пролетта: бързо до умерено бързо
Цъфтеж: средно ранен, продължителен
Съдържание на масло: 46-48%
Посевна норма: 45-50 реколтирани растения/м²
Clearfield Logo
ЕДИМАКС CL - Стандарт в CL производството на рапица!

ЕДИМАКС CL предлага стабилни и високи добиви за всички зърнопроизводствени райони на страната. Растенията са с полуполегнала, равна разетка преди зимата и с много висока студоустойчивост. Хибридът притежава висока хербицидна толерантност.

ЕДИМАКС CL изисква оптимални дати на сеитба и е подходящ за екстензивно отглеждане.

Агрономически качества

Добивен потенциал

Добив зърно

Нuско
Вuсоко

Маслено съдържание

Нuско
Вuсоко

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане

Нuско
Вuсоко

Фитосанитарен профил

Нuско
Вuсоко

Толеранмност на суша

Нuско
Вuсоко

Зимоустойчивост

Нuско
Вuсоко

Технологични характеристики

Срок на Сеитба

Ранно
ø
Kьсно

Срок на узряване

Ранно
ø
Kьсно

Фотогалерия