RAPOOL-RING гледа към бъдещето на селекцията на рапица, за да отговори на нуждите на фермерите

При толкова много промени в селското стопанство усъвършенстваната генетика ще бъде от ключово значение за по-добрата устойчивост и по-високите добиви.

Според Ройтерс през изминалата година производството на рапица в ЕС е нараснало до прогнозираните 17 милиона тона, което надхвърля първоначалните очаквания за маслодайната култура. Тъй като рапицата е най-голямата маслодайна култура в ЕС и обслужва пазарите на хранителни продукти, биодизел и фураж за добитъка, нуждата от високодобивни и висококачествени сортове рапица нараства.

 

Нуждата от високомаслени култури е налице, но и предизвикателствата също са налице. Земеделските производители се сблъскват с повече засушавания и високи температури, с намален достъп до пестициди и с по-голям натиск за намаляване на синтетичните торове. Като цяло ще са необходими силни генетични решения, за да се отговори на тези предизвикателства и нужди на търсенето. 

„При маслодайната рапица можете да използвате всички или почти всички изобретени технологии за селекция и геномика“, казва д-р Карстен Йортел, селекционер на маслодайна рапица в RAPOOL. „В световен мащаб има повече от 1000 групи, които провеждат изследвания върху маслодайната рапица.“

Селектиране за бъдещето

Тъй като пускането на пазара на нови сортове отнема от 10 до 12 години, семената, които земеделските стопани засаждат днес, са на разположение благодарение на прозорливостта на селекционерите преди повече от едно десетилетие. По същия начин днес селекционерите разглеждат тенденциите по отношение на вредителите, атмосферните условия и потребителите, за да предвидят генетичните изисквания след едно десетилетие“.

Всички генетични промени се свеждат до един ключов въпрос: Ще даде ли добив?

 
„Както знаем, населението на света се увеличава“, казва д-р Кристиан Флахенекер, селекционер на маслодайна рапица в RAPOOL. „Сега сме изправени и пред намаляване на глобалната площ на земеделските земи поради деградация, запечатване на почвата и др. Така че трябва да събираме повече реколта от дадена площ.“

Болестите, насекомите и плевелите не се интересуват от нарастващото население и намаляването на хектарите. Селекционерите трябва да се справят с предизвикателството да намерят нови сортове, които да демонстрират устойчивост или резистентност към често срещани вредители, така че добивите да продължат да растат.

„Едно от най-важните неща, върху които работим, е устойчивостта към насекоми“, казва д-р Александър Дьоринг, международен директор по управление на продукти в RAPOOL „Устойчивостта към болести също е нещо, върху което селекционерите работят, но аз се вълнувам от възможността за устойчивост срещу зелевата стъблена бълха или срещу поленовия бръмбар, например. Понастоящем все още сме в етап на фундаментални изследвания, което означава, че ще минат много години, докато можем да очакваме първите сортове на пазара.“

Независимо дали става въпрос за традиционни техники на селектиране, нови геномни техники или генно инженерство, селекционерите в RAPOOL-RING проучват много решения за маслодайната рапица.

Предизвикателства в генетиката на културите

Малко са селекционните програми, които посвещават цялото си време и енергия само на маслодайната рапица. RAPOOL-RING са едни от малкото, ако не и единствените. Тази отдаденост означава, че разбирането на RAPOOLS за тази сложна култура е ненадминато.

„В рапицата има повече от 101 000 гена“, казва Йортел. „Това е около четири пъти повече отколкото в човешките същества, ние имаме 20 000 до 30 000. Това дава представа колко сложна е тази култура.

 

„Нуждаете се от екип от различни експерти, за да се справите добре с пускането на нови продукти на пазара“, продължава той. „От геномиката, през познанията в областта на биологията, до познанията в областта на растениевъдството, технологиите и управлението на данни - всичко това трябва да работи заедно.“ 

От изследователска гледна точка това също е значително усилие. Оранжериите, климатичните камери и изпитванията на полето са само някои от стъпките, които RAPOOL-RING предприема, за да намали броя на селекционните си групи и да предложи на пазара само най-добрите нови сортове.

„Основните ни стъпки за избор винаги са на терен“, казва Флахенекер. В крайна сметка сортовете трябва да работят в реални условия, за да се докаже, че осигуряват не само високи добиви, но и възвръщаемост на инвестициите за фермерите.