Открит ден в с.Винарско

Първият открит ден на Рапул България за 2021г. се проведе на опитното поле в землището на с. Винарско, общ. Камено, където се събраха земеделци от Южна България, за които рапичните хибриди на Рапул означават високи добиви в различни почвено-климатични условия.

Конвенционални и Клиърфийлд хибриди, сред които изпъква новата звезда - Беатрикс CL, се представят много убедително. Богати на шушулки разклонения, добър фитосанитарен профил, устойчивост на болести и разпукване при жътва - това е генетика, на която българските фермери разчитат за едно стабилно през годините и рентабилно производство. 

Интервю с Антон Йорданов - продуктов мениджър на Рапул и Митко Кътов - регионален представител на Рапул за Западна и Централна Северна България.