Открит ден в с.Странско

Интервю с Николай Чирлов - регионален представител на Рапул България, на открития полски ден в с.Странско, обл.Димитровград. Рапицата на Rapool - перфектна, въпреки лошите климатични условия.