Открит ден в с.Овча Могила

Високодобивните хибриди на Рапул България - Далтон, Дариот и Феникс CL в с.Овча могила, обл.Велико Търново, при нашия любезен домакин г-н Кольо Колев.