ЛАКРИЦ - най-високодобивният хибрид пролетна рапица

ЛАКРИЦ е представител на ново поколение хибриди пролетна рапица с изключително висок потенциал за добив на зърно и масло. 

Отличава се с висок добивен потенциал - 106 % относителен добив и високо маслено съдържание - 44 %. Хибридът притежава отлична сухо- и стресоустойчивост. Пълната устойчивост на разпукване на шушулките е другото му голямо предимство.

За последните 2 години, Лакриц е оценен като най-рентабилния хибрид пролетна рапица във всички Европейски страни. С редица устойчивости на икономически важни болести, хибридът се превръща в отличен избор за вашето стопанство.

Агрономически характеристики: 

  • Зрялост: средно ранен
  • Цъфтеж: ранен
  • Посевна норма: 90 - 100 кълняеми семена