Иновации в движение

РАПУЛ предлага хибриди за професионалистите в земеделието

ДАЛТОН, ДАРИОТ, ФРАНКЛИН, ФЕНИКС CL, КЛАВИЕР CL – силни и ефективни хибриди рапица, които винаги се отплащат.

Селекционерите на РАПУЛ култивират модерни и иновативни хибриди рапица повече от 40 години, за да можем да предоставим на фермерите силни и ефективни хибриди. Разполагаме с множество взаимно обвързани селекционни програми в цяла Европа и това ни позволява да предложим дълготрайни и ефективни решения на нашите клиенти.

Генетичният потенциал на зимната рапица е между 800 и 900 кг/дка. Добивът обаче зависи от няколко фактора: брой растения на м2, брой разклонения на м2, брой шушулки на м2, брой семена в шушулка, маса на 1000 семена. Фермерите се стремят всяка година чрез подходяща технология да достигнат максимума като добив, а прогнозата за 2019 г. е за среден добив от 319 кг/дка на Европейско ниво.

Какви са причините да достигаме само 30% от генетичния потенциал на зимната рапица?

Хибридите, които предлагаме на българския пазар, могат да се опишат като високодобивни видове, с голяма биомаса. Те се характеризират най-общо с бързо възстановяване на вегетацията на пролет и образуват около 12 странични разклонения. Така развитото растение може да заложи 250 шушулки. При различните хибриди наблюдаваме различен брой семена в шушулка и разлика в масата на 1000 семена, но това зависи от генотипа и използваната селекционна система.

При формирането на добива влияние оказват и редица други фактори, които за съжаление почти винаги го понижават и отдалечават от възможния потенциал: абиотичен стрес (суша, бури, градушки), който екстремно се засилва в последните години; политически рестрикции (намаляване/забрана за използване на пестициди и торове, особено азотни); болести и не на последно място пълната забрана за инсектицидно третиране на семената. Нашите селекционери се стремят да отговорят адекватно на всички тези ограничаващи добива фактори, като търсят различен генотип, пренесоха своята изследователска и развойна дейност в „трудните” откъм климатични условия райони, за да създадат хибриди с по-голяма стресоустойчивост и устойчивост на разпукване на шушулките, каквито са ДАЛТОН, ДАРИОТ, ФРАНКЛИН, ФЕНИКС CL. С тези хибриди можем вече и сами да изберем оптималната дата на сеитба, отново съобразена с метеорологичните условия, като по този начин планираме и жътвата. С тях сме спокойни и по отношение на заболеваемостта, благодарение на интегрирания ген RLM7 за допълнителна устойчивост на фома. Високодобивни, с отлични агрономически характеристики, съвсем спокойно можем да кажем, че предлагаме хибриди за професионалистите в земеделието, които въпреки условията, винаги ще се отплатят подобаващо.

Поради изключително голямото разнообразие на почвени типове у нас, не винаги успяваме да отглеж- даме рапица на най-добрите полета. Ние сме помислили и за тези фермери, които трябва да се справят добре и на по-бедни почви, като за тази цел нашите селекционери създадоха хибриди, подходящи за отглеждане и при екстензивни условия: КРИСТАЛ и ШРЕК. С по-малкия си хабитус на развитие, тези хибриди не са толкова взискателни към типа почва, те се развиват много успешно и на по-слаби полета, като за сметка на биомасата формират по-големи по размер шушулки, които естествено съдържат и повече на брой семена, а това е предпоствка за високия добив, въпреки условията. Специално място в нашето портфолио ще заеме и новият клиърфийлд хибрид КЛАВИЕР CL, който се характеризира с отлична устойчивост на ниски температури, бърз начален старт и висок, но и стабилен добив.

Като специалисти в рапицата, ние, от Рапул, измерваме нашия успех по успеха на нашите клиенти - и при това семенце по семенце. И през тази година нашата основна цел ще е да посеем семената на успеха, защото познаваме рапицата в детайли, а Вашето доверие е в основата на нашата работа и ни кара да създаваме ИНОВАЦИИ В ДВИЖЕНИЕ.