Генетичната издръжливост към насекоми и болести е от решаващо значение за европейските земеделски производители

След приемане на регламентите „от фермата до трапезата“, фермерите се нуждаят от решения, които се съдържат в самите култури.

Предстоят промени за земеделските стопани в Европа – независимо дали това им харесва, или не. С европейската стратегия „Зелена сделка“ и „От фермата до трапезата“ селскостопанските практики са подложени на внимателен преглед и в тях предстоят промени.

Предлагаме кратък преглед на предстоящите промени:

  • Намаляване на употребата на пестициди с 50%
  • Намаляване на употребата на торове с 20%, за да се постигне 50% по-малка загуба на хранителни вещества
  • Увеличаване на биологичното производство, така че да достигне 25% от цялата обработваема площ
  • Извеждане от експлоатация на 10% от обработваната понастоящем земя

Всичко това предстои и оказва натиск върху добивите, въпреки нарастващото население и търсене. Казано по-просто, фермерите се нуждаят от нови решения.

Защо фермерите се нуждаят от иновации?

 

Независимо от политиката, вредителите – насекоми и болести ще се появяват отново всяка година с различна степен на тежест. За земеделските стопани липсата на достъп до ефективни пестициди може да означава, че културите ще бъдат унищожени от тези упорити вредители, ако не се създадат други съпротивителни сили или защитни механизми.

„Нашата работа като селекционери е да предоставяме допълнителна стойност на фермерите с нови генотипове“, казва Артур Козера, продуктов мениджър в RAPOOL-RING в Полша. „Във времена на нови ограничения за инсектициди и други пестициди и високи разходи за азотни торове, те се нуждаят от генетика, която може да им помогне.“ 

Ако погледнете постиженията на селекционерите през последните няколко десетилетия, ще видите колко големи са възможностите за увеличаване на добива. Това се дължи на по-точния подбор по време на изпитванията, но също така и на разбирането какво е необходимо, за да се постигнат високи добиви.

„Всеки има различни предизвикателства“, казва Павел Йежек, разработчик на продукти в RAPOOL-RING в Чешката република. „Засушаването и натискът на листоядните бръмбари (Phyllotreta и Psylliodes), листните въшки и зелевата муха – това са видовете проблеми, които намаляват добива още в началото.“

Добивът е резултат от три фактора: управление, генетика и околна среда. Вие контролирате управлението; майката природа контролира околната среда, а RAPOOL-RING се стреми да поеме контрола върху генетиката, за да увеличи максимално потенциала на селекционерите и да работи добре с другите фактори.

Решения за непрестанния натиск от страна на вредителите

Земеделските стопани, които се борят с листоядния бръмбар, имат достъп само до два продукта за третиране на семена, но нито един от тях не е напълно ефективен. Възможностите за борба с вредителите чрез пръскане също са ограничени. Тъй като натискът от страна на вредителите продължава, този ограничен достъп до методи за контрол ще бъде само още по-силно притиснат от действащите разпоредби.

Представете си бъдеще, в което бръмбар, захапал растение и погълнал естествено срещаща се бактерия или протеин, убива насекомото. Или си представете сорт маслодайна рапица, който е издръжлив на критични болести и оцелява, когато съседните полета са осакатени от болестта. Помислете и за това какво би означавало за зимуващите култури, като например маслодайната рапица, да бъдат по-устойчиви на студ. Това са продукти и потенциални характеристики, които могат да бъдат постигнати чрез селекция.

„Ние предлагаме решения“, казва Козера. „Съществуват нови видове резистентност, например срещу вируси и болести.“

Подобни технологии се предлагат в много държави под формата на ГМО, но селекционерите в Европа търсят естествени защити срещу вредители, за да не бъде продуктът обозначен като „ГМО“. RAPOOL-RING активно изследва и предлага на пазара конвенционално селектирани сортове за справяне с натиска от страна на насекоми, вируси и болести.

 
 

Използването на традиционни методи за селектиране увеличава вероятността за одобрение на продукта и лекотата, с която земеделските стопани могат да продадат зърното в края на сезона. Освен това широкомащабното тестване означава, че продуктите не само ще покажат ефикасност срещу целевите вредители, но и ще демонстрират предимства при добива. За да получат одобрение в ЕС, продуктите трябва да демонстрират превъзходство над наличните до момента продукти.

„Винаги търсим продукти, които могат да се адаптират, и непрекъснато търсим нови решения не само за днес, но и за поколенията в бъдеще“, казва Йежек. „Бъдещето е в използването на селектиране, за да се доближим до природата.“

Очаквайте в недалечно бъдеще култури, които благодарение на генетиката са устойчиви не само на климатичните предизвикателства, но и на основните вредители. В свят с намалено количество пестициди това е изключително важен метод, който помага на хранителната система да отговори на нуждите на населението.