Бонус Фермер 2023

Нашите силни решения за 2023 г. - РАПУЛ ГАРАНЦИЯ СУПЕР + (комбинирана застрахователна защита срещу суша, измръзване и градушка) и БОНУС ПРОГРАМА 10 + 1 (купи 10 торби и получи 1 торба бонус).

Програма РАПУЛ ГАРАНЦИЯ СУПЕР + дава правото на комбинирана застрахователна защита срещу:

  • СУША (не поникване на засетите семена поради суша) в периода 01.09 – 01.11.2023 г. – параметрично застраховане на база индекс, проследяване със сателит, мобилно приложение и физически оглед от оторизирано вещо лице; обезщетението се изплаща веднага, след установяване на недостатъчно влага за поникване и развитие на растенията.
  • ИЗМРЪЗВАНЕ в периода 15.12.2023 – 25.03.2024 г. – обезщетението се изплаща на база физически оглед и при разваляне на посева и презасяване на полето с пролетни култури.
  • ГРАДУШКА в периода 01.04.2024 – 15.07.2024 г. – обезщетението се изплаща на база физически оглед и установяване на съответната щета.

Хибриди, участващи в програмата:

  • Конвенционални: КИКЪР, ДИНАМИК, ДЪПЛО, ЮРЕК, ТРИАТЛОН;
  • Клиърфийлд: ЕДИМАКС CL, БЕАТРИКС CL, МАТРИКС CL.

БОНУС ПРОГРАМА 10 + 1:

  • При заявка на минимум 10 торби зимна маслодайна рапица ЮРЕК или ТРИАТЛОН, клиентът получава 1 торба допълнително.
  • Бонус торбите съответстват на заявения хибрид.
  • Бонус торбите се дават срещу попълнена ваучер – заявка.
  • Бонус торбите се доставят от дистрибутора, от който са закупени промоционалните хибриди.

Попълнете и изпратете своята заявка към търговски представител на РАПУЛ, или към офиса на РАПУЛ, на адрес: 1606 София, ул. Доспат №7, или на email адрес: office@rapool.bg, както и към съответния дистрибутор, от когото ще закупите семената.


Ваучер рапица 2023

Бонус Фермер 2023
Ваучер рапица 2023

   Download