Бонус Фермер 2021

При закупени минимум 10 торби рапица RAPOOL Seed Power, получавате 1 бонус торба:

  • за конвенционалните хибриди рапица ДАРИОТ, КИКЪР И ДИНАМИК, бонусът ще бъде от хибрида ДЪПЛО;
  • за клиърфийлд хибридите ФЕНИКС CL и ЕДИМАКС CL, бонусът ще бъде от хибрида БЕАТРИКС CL.

Бонусът е валиден единствено за семената, заявени със заявка в периода между 20.05.2021г. и 15.07.2021г. 

Изтеглете, попълнете и изпратете своята заявка към търговски представител на РАПУЛ, или към офиса на РАПУЛ, на адрес: 1606 София, ул. Доспат №7, или на email адрес: office@rapool.bg, както и към съответния дистрибутор, от когото ще закупите семената.

 


Бонус фермер 2021

Бонус Фермер 2021
Бонус фермер 2021

   Download