Калкулатор посевна норма

 

Изчисляване на посевна норма

Площи
 ха
Посевна норма
 семена/м²

 

 

Изчисляване гъстотата на посева (Настройване на сеялката)

Посевна норма
 семена/м²
Кълняемост
 %
Маса на 1000 семена според етикета
 g