Избор на хибрид

Климатична характеристика на региона
сухи условия
нормални условия
влажни условия
Почвен тип
леки почви
плодородни почви
тежки почви
Дата на сеитба
ранна (15.08. - 31.08.)
оптимална (01.09. - 10.09.)
късна (след 11.09.)
Посевна норма
по-малко от 50 к.с./м²
повече от 50 к.с./м²
Ранна жътва - важна ли е за Вас?
да
не
Технология на отглеждане
интензивна
екстензивна
Място на рапицата в сеитбооборота Ви
веднъж на 4 години
по-често
Студоустойчивост - важна ли е за Вас?
да
не

 

Нашите препоръки

Моля, изберете опциите си