Информация за пазара на рапица и канола

Актуализацията е изготвена от ISTA Mielke GmbH –  Анализи и прогнози за световния пазар на маслодайни култури и семена - Хамбург, Германия. За повече информация и подробни детайли относно индивидуалните услуги на компанията може да посетите: www.oilworld.de 

Цените на селскостопанските стоки достигнаха рекордни стойности през първите две седмици на месец Март. Европейските цени на рапицата надхвърлиха 900 евро на паричните и фючърсните пазари през седмицата до 17 Март, издигайки средната стойност на доставките в Северна Германия до рекордните 865 евро през първата половина на Март. Очертаващият се недостиг на слънчогледово олио в ЕС през месеците Април и Май засили търсенето на рапично масло в хранителната индустрия. Въпреки това, понижените доставки в Централна Европа ограничават преработката на рапица през следващите месеци.

Стабилните позиции на рапицата в Европа този сезон продължават да се запазват на високи нива, въпреки тежкия дефицит на Канадско производство през миналата година, което беше придружено от по-ниското производство на соя в Южна Америка и ограниченият износ на палмово масло в Югоизточна Азия през последните месеци. Това допринесе за достигането на невиждани нива на рапичните цени през Януари 2022. 

 

През месец Февруари цените на рапицата се понижиха в отговор на по-голямото от първоначално очакваното производство на австралийска канола този сезон. 

Цените скочиха неимоверно на паричните и фючърсните пазари след Руската инвазия в Украйна. Въпреки, че европесйките потребители на рапично масло ще почувстват тежките последици в близък до средносрочен план, сега съществува реален риск необходимият обем украинска рапица да не бъде наличен през Юли/Юни 2022/23.

През последните пет сезона (включително първите девет месеца на 2021/22), европейските преработватели внасяха средно 2,1 млн./т. украинска рапица. Заплахата от намалени доставки на украинска рапица през следващия сезон доведе до покачване на цените на културите на МATIF. Наблюдателите на пазара сочат за потенциален спад на средните добиви с 20-30 %, ако не бъдат извършени торенето и други агрономически мероприятия през следващите седмици.

Значителното преразглеждане надолу в прогнозата за реколтата от рапица в ЕС за 2022 г. от Coceral до 17,7 млн. т  на 15 март (0,7 млн. т по-малко спрямо оценката за декември) определено допринесе за задържането на високи ценови нива. Последните оценки на OIL WORLD понастоящем са по-оптимистични, предимно за Полша, Румъния и Прибалтика, като предвиждат продукция от 18,7 млн. т. в Европа срещу 17,1 млн. т. през 2021г.