log
Информация за пазара на Рапица и Канола

Актуализацията е изготвена от ISTA Mielke GmbH –  Анализи и прогнози за световния пазар на маслодайни култури и семена - Хамбург, Германия. За повече информация и подробни детайли относно индивидуалните услуги на компанията може да посетите: www.oilworld.de

           

Влошената перспектива за производството на рапица вероятно ще задържи относително високите нива на изкупни цени в Европа в средносрочен план. Въпреки това, нарастващата нестабилност на глобалния пазар на растителни масла (предимно на соя и палмово олио) също могат да окажат временно влияние и върху цените на рапица. В момента изкупните цени за новата реколта достигнаха нива от 450-460 евро/т,  което е с приблизително 50 евро над средните ценови нива  за последните 10-години. Тази ситуация предоставя отлична възможност за по- добри маржове  при европейските фермери.

[Textfeld: Ценови диапазон на рапицата Месечни цени – високи, ниски и средни] Очертава се производството на рапица в ЕС да остане по-ниско от първоначалните прогнози през началото на 2021 г, повлияно от силните повреди от измръзване  в някои региони на Франция и части от Източна Европа. Все още не е ясно какво количество площи са засегнати, но със сигурност редуцирането на добивите в засегнатите райони изглежда неизбежно.

Последните оценки на OIL WORLD прогнозират новата реколта във Франция да достигне едва 3,05 млн. т.  тази година, което е спад от 0,2 млн. т., и е най-ниското ниво на производство от 2001 г насам. Намалените площи със зимна маслодайна рапица се разглеждат като ограничаващ фактор за новата реколта тази година, докато все още се очаква възстановяване на добивите  с 6-7%. В контраст на обстановката във Франция, перспективите за производство на рапица в Германия се подобриха през последните седмици. Достатъчните запаси от влага в ключовите региони за производство на рапица, както и ограниченото нападение от икономически важните болести  създадоха отчасти отлични условия за отглеждане на културата.

 

Към момента общото производство на рапица в ЕС-27 се очаква да се увеличи само с 0,3 млн. т., достигайки нива до 16,4 млн. т. през 2021 г., докато предишните прогнози сочеха увеличение от 0,5 млн. т. в края на Февруари.

Очаква се доставките на рапица в ЕС да са не са достатъчни и през 2021/22 г., като се вземе предвид очакваният по-нататъшен спад на наличните запаси дори под 0,8 млн. т. (спад от 0,2 M T). Следователно, евентуалното възстановяване на производството в ЕС вероятно ще бъде недостатъчно, за да компенсира настоящият дефицит, поддържайки високи търсенето и цените през юли / юни 2021/22.

Също така доставката на канола от Канада вероятно ще бъде ограничена през следващия сезон, след рекордното темпо на експорт през август/март 2020/21. Дори увеличаването на засетите площи  напролет ще бъде недостатъчно, за да се покрият нужните количества за доставки на канола от Канада. Освен това, сушата в някои части на  прериите може да застраши и провокира реколтата тази година. Понастоящем, липсата на марж при вноса на канола от Канда през юли/декември 2021 пренасочи изискванията на маслобойните в Европа към търсене на внос от ЕС към Украйна и Австралия през първата половина на 2021/22.

По този начин, всякакви производствени загуби и рискове, свързани с климатичните условия в Австралия тази година, ще доведат до нарастване на цените на рапицата в ЕС. Благоприятните прогнози за времето и влагозапасяването в почвата предвещават по-нататъшно значително увеличаване на засетите площи с рапица в Австралия през следващите седмици,  което ще благоприятства очакваното по високо производство от 4.2-4.3 млн. т. в края на годината. Очаква се вносът на рапица от Австралия към ЕС да се увеличи допълнително през юли/юни 2021/22.