Информация за пазара на рапица и канола

Актуализацията е изготвена от ISTA Mielke GmbH –  Анализи и прогнози за световния пазар на маслодайни култури и семена - Хамбург, Германия. За повече информация и подробни детайли относно индивидуалните услуги на компанията може да посетите: www.oilworld.de

           

Очаква се растящите цени на световния пазар да насърчат значително увеличението на производството на рапица и канола през 2021/22. Под влиянието на водещите производители като Австралия (+0,5 млн. ха), Канада (+0,4 млн. ха) и Русия (+0,2 млн. ха), очакваме общата площ да се увеличи с 1,3 млн. хектара, създавайки условия за възстановяване на световното производство от около 1,7 млн. т.

Въпреки това, очакваното увеличение на производството ще бъде недостатъчно, за да компенсира ниските запаси и ще запази световните доставки на рапица и канола относително недостатъчни, което е обективна предпоставка за високи нива на изкупните цени през 2021/22.

Очаква се недостатъчните вътрешни доставки да поддържат зависимостта на ЕС от вноса на рапица и канола сравнително висока през 2021/22 г., изисквайки достатъчно атрактивни ценови нива с цел за:

 1. Привличане на внос.

 2. Предотвратяване на износ от страни от Източна Европа до страни извън ЕС.

Подходящите метеорологични условия в ключови региони за производство на рапица този сезон подобриха отчасти перспективите за добра реколта в Европа тази година. Отчита се и повишение  на  нашата оценка за новата реколта с +0,2 млн. т., достигайки общо производство до 16,7 млн. т., което предполага увеличение на годишна база с 0,3 млн. т. Най-оптимистични прогнози за по-високи добиви се наблюдават в Румъния, България, Дания и Германия, което ще компенсира отчасти прогнозираните ниски добиви на новата реколта във Франция до 3.0 млн. т. (най-ниско отчетените нива за последните 20 години).

Въпреки оптимистичните прогнози за потенциалното увеличаване на производството обаче, то ще бъде компенсирано от необичайно ниските запаси които възлизат само на около 0,8 млн. т. в началото на новия сезон. Също така

 
, се очаква европейското потребление на рапично масло да се възстанови през следващите месеци и през 2021/22 г. в съответствие с нарастващата употреба на дизелово гориво и съответните изисквания за използване на биодизел. 

Това вероятно ще запази нивата на преработка на рапица в ЕС-27 малко над 22,4 млн.т., което налага внос на рапица и канола от поне 6,6-6,7 млн.т. през следващия сезон и отчитане на втора поредна година  със зависимост от внос от 30%.

Такова критично високо ниво на внос не може да бъде дългосрочно решение, тъй като би изложило европейските потребители на резки скокове на цените на световния пазар. Потенциалните производствени дефицити в Австралия, свързани с неблагоприятните климатични условия и значителното разширяване на капацитета на преработвателните мощности в Канада през следващите години, вероятно ще ограничат наличните в търговската мрежа количества рапица и канола за европейските нужди в бъдеще.

Значителното повишаване на засетите площи в Австралия подсигуряват допълнително очакваните количества от новата реколта през 2021/22. Високите цени на световния пазар, отличните добиви от 2020г. и благоприятните метеорологични условия, са накарали австралийските фермери да увеличат посевите с 0,6 млн. ха или с 25% - до около 3,0 млн. ха тази година.

Въпреки, че метеорологични прогнози за следващите месеци показват  количества на валежите над нормата за сезона в повечето райони (с изключение на части от Западна Австралия), е малко вероятно изключително високите добиви от миналата година да бъдат повторени, ограничавайки производството на австралийска рапица до около 4.4 млн. т. тази година.