Топ Аграр - Полша и Рапул Полша организираха съвместен уебинар

Поради епидемичната обстановка и наложените ограничения заради COVID-19, Рапул Полша подготви съвместен уебинар заедно с Топ Аграр - Полша. Целта беше да се представи всичко важно, свързано с отглеждането на културата: „Професионално отглеждане на маслодайна рапица в ситуация на интензивно променящи се агротехники и метеорологични условия“. Те представиха ситуацията на европейския и световния пазар, последните постижения в отглеждането на маслодайна рапица и новите предложения за хибриди. Като основни лектори взеха участие известни учени, които представиха теми относно пролетното торене с азот и ефективната защита на културата срещу икономически важните болести. Проф. Марек Корбас от Института за растителна защита в Познан посочи заплахите от икономически важните  болести при рапицата, и представи най- подходящите методи за ефективна борба с тях.