Канолата е по-търсена от всякога

Наред с традиционния пазар за канола, пазарът на възобновяемите горива в Канада буквално гори. Търсенето на рапица за превръщането й в нисковъглеродно гориво нараства все повече. Канада се нуждае от по-голямо количество канола, за да може да се възползва напълно от високото търсене и износът на продукция. Настоящето търсене от 1,8 мил. тона за биогорива се очаква да скочи четворно до 6,5 милиона до 2030 г., споделя г-н Крис Вервeйт, изпълнителен директор на Канадската асоциация на преработвателите на маслодайни култури (COPA). Търсенето на биогориво от около един милиард литра годишно може да се удвои до 2,5 милиарда до 2030 г. Огромна възможност се очертава за фермерите в Канада.