Рапицата- културата която се грижи за почвата

В европейското земеделие рапицата е добре позната култура със свойството си да допринася за увеличаване съдържанието на хумус в почвата и съответно включването и в сеитбообращението  подобрява плодородието на почвата. По-доброто съотношение  на семена-биомаса - 1:1,7 в сравнение със зърнените култури (1:0,8) увеличава съдържанието на хумус и съответно плодородието на почвата. Според френски експерти, в сравнение с други значими земеделски култури, рапицата притежава най-голям капацитет за усвояванею на въглерод -  1700 кг въглерод/ха.