Рапицата продължава да се бори с тежките условия

Реколта 2019 достигна само 1.75 милиона тона продукция (-0.26 милиона тона спрямо 2018) в следствие на силно намаляване на площите, както и увеличаващото се нападение от вредители. Това ще доведе до внос на рапица от Европейския съюз или Украйна, респективно внос на слънчогледово масло от Черноморския регион. Въз основа на високия производствен риск и проблеми с вредителите, експерти от Съвета по развитие на земеделие и градинарство (AHDB) намалиха прогнозата си за реколтирани площи 2020 г. до само 406 хил. хектара (- 23% спрямо 2018 г.).