log

Raps RadarКОЛКО ПОКАЗАТЕЛЕН Е ДИАМЕТЪРЪТ НА КОРЕНОВАТА ШИЙКА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОГНОЗА НА ДОБИВА?

Петър Бараник (SPZO – Чешка асоциация на производителите на рапица) представи по време на своята презентация на годишното събитие, което се състоя в Hluk в края на Ноември 2019 г., положителна прогноза за увеличаване на производството на зимна маслодайна рапица в Чехия през 2020 г. Въз основа на своите вътрешни наблюдения и оценки, направени въз основа на диаметъра на кореновата шийка, те могат да изчислят и да направят първоначални  прогнози за добив при жътвата на следващото лято. Настоящото развитие на културата и развитието на кореновата шийка с диаметър 11,5 мм обещава добра основа за развитие на рапичните посеви през пролетта, в сравнение с 9,2 мм през предходната година. Тази теория се потвърждава и от прогнозата за добив на COCERAL (януари 2020 г.), който прогнозира добив от 3,18 t / хектар през 2020 г. сравнение с  3,07 t / хектар през 2019 г.