Канада е изнесла повече растително олио от канола през 2020, в сравнение от предходната година

Канада е изнесла 3,4 милиона тона растително олио от канола през 2020 г., със 7% повече в сравнение с предходната година. Основната причина за този ръст е по-високото търсене от страна на Китай, което достигна до 1.1 млн. тона - с 26% повече в сравнение с 2019г. С  количествата от 1,7 млн. тона, САЩ  е закупила по-малко количество в сравнение с предходната година, но въпреки това запазва позицията си на вносител номер едно в сравнение с другите държави. Други основни вносители бяха също Южна Корея, Чили и Мексико. Вносът от страна  на ЕС е само 48.200 т., но въпреки това тези количества са забележителни, тъй като нямаше закупен нито един тон рапично олио от Канада през предходните две години. Това се дължи на по-ниските добиви в ЕС-27. В същото време, канадските доставчици на рапично олио бяха мотивирани от по-атрактивните цени на световния пазар.