log

Raps Radar

Въпреки че беше подценена, рапицата отново доказа че е най- печелившата маслодайна култура в Унгария!

Годишните данни за рентабилността при земеделските култури,  предоставени от Унгарския Институт за Земеделска Икономика с нестопанска цел (AKI), подчертават много добре предизвикатeлствата  при  производствените  условия на полетата. Въпреки, че рапицата не предизвикваше голям интерес поради по-ниските добиви през 2018/2019 г., тя все още има по- висока рентабилност в сравнение с пшеницa, слънчоглед и соя. През анализирания период 2015 - 2019 рапицата осигурява среден доход на сезон от 208 € / ха (без субсидии), което я извежда на 2-ро място след царевицата (228 € / ха). С плюс 47 € / ха в сравнение със слънчогледа, рапицата отново подчертава позицията си като най-ценната маслодайна култура.