Контрол над рапичната стъблена бълха

Съветът за развитие на земеделието и градинарството (ADHB), който представлява фермерите, производителите и други във веригата за доставки в Обединеното кралство, упълномощиха заедно с индустриални партньори, проект за качественото изучаване на биологията на рапичната стъблена бълха. Три различни опита показаха обещаващ контрол над бълхата: изборът на дата на сеитба, отглеждането на придружаващи култури и прилагането на дигестат върху лехите с разсади.