Прогнозират се по-високи добиви в световен мащаб за реколта 2021/22

Международният зърнен съвет (IGC) дава оценки за по-висока реколта от рапица в световен мащаб през следващата пазарна година, при четирите най-големи производители на рапица в света: Канада, ЕС, Китай и Индия. Потреблението ще остане почти непроменено. Според оценката на IGC, световното производство на рапица се очаква да нарасне от 70,4 млн. тона през 2020/21 до 72,8 млн. тона през 2021/22. IGC основава своите прогнози на база на 2% увеличение на глобалните площи, и също така на очакваните по-високи добиви. Не се очаква спад в световното потребление на рапица в сравнение с предходната година, а в същото време търсенето на азиатски и европейски пазари е предпоставка за запазване на високи ценови равнища.