Новият хибрид на Рапул - ТЕМПТЕЙШЪН поставя нови стандарти при екстензивна и интензивна технология

Новият хибрид ТЕМПТЕЙШЪН беше убедителен, поставяйки нови стандарти за добиви по време на последните технологични изпитвания на SPZO (SDO),  където  се тестват най-обещаващите хибриди рапица, предлагани на Чешкия пазар, и които бяха изпитани при екстензивна и интензивна технология на отглеждане. ТЕМПТЕЙШЪН зае първо място и при двата опита със 113% относителен добив и беше единственият с добив над 5 т/ха при опита с екстензивна технология на отглеждане