Raps RadarРАПИЦАТА ОСТАВА „ПРОБЛЕМНОТО ДЕТЕ“

Ежегодното проучване на Английската организация (EBS), организирано от Andersons Center, с помощта на Асоциацията на независимите консултанти по културите (AICC), всяка година оценяват развитието на селскотопанските култури в Обединеното кралство след зимата. Настоящите цифри при зимната маслодайна рапица след проучването сочат допълнително намаляване на рапичните площи с 38 хил. хектара, след неблагоприятните условия на развитие през зимата, основно повлияни от дъждовната и преовлажнена есен, както и силното нападение от рапична стъблена бълха. Прогнозните площите за реколта 2020 се изчисляват само на 361 000 хектара.