log

Raps Radar

Възможно ли е Украйна да изгуби лидерските си позиции на износител на рапица за ЕС?

Украинското производство на рапица изпада в нови трудности след няколко печеливши години. Въз основа на рязък спад в засетите площи с рапица, и допълнително високи производствени рискове, Украйна може дори да загуби позицията си на най-голям износител на рапица за ЕС през 2021-22 пазарна година. Само 880 000 хектара са засетите площи с рапица за сезон 2021 г. (- 27% спрямо миналогодишните нива). Основните причини за намалението на площите са неблагоприятните метеорологични условия и ниските добиви през 2020 г. Освен това, изкупните цени на рапицата не последваха изцяло глобалното покачване на цените: докато  при рапицата наблюдавахме ръст от 6% до края на Ноември, пшеницата поскъпна с 37% за същия период. Въз основа на текущите опасения относно състоянието на посевите на полетата, оценките за производството на рапица варират от само 1,7 милиона. тона до 2,1  млн. тона. Това означава, че се очаква украинският износ да спадне отново през 2021/2022 г., което ще постави европейския пазар на рапица под натиск, тъй като обикновено Украйна осигурява половината от нужните на Европа количества.