Рапицата се разглежда като естествен хабитат за много видове птици, насекоми и диви животни

Можем да видим значително повече видове птици и насекоми в рапичните полета и в непосредствена близост около тях, в сравнение с полетата от житни култури и царевица. Те са магически привлечени от ярко жълтите и силно ароматни цветове по време на цъфтежа - от април до юни. Повече от дванадесет вида птици обитават полетата с рапица по време на размножителния си период. Но растенията с жълти цветове, също толкова силно привличат и много видове  като: сърни, благородни елени, елени лопатари, както и дивите прасета. Полските зайци обичат да стоят по краищата на полетата и да се крият в оставените следи от гумите на  трактора. Листата на рапицата заемат важно място в хранителния режим на сърните, особено през пролетта. Освен това, червените лисици и язовци също обичат да правят  своите  хралупи в полетата с маслодайна рапица.