Нов рекорд в производството на рапица през 2020 година

Земеделските производители, отглеждащи рапица, увеличиха засетите площи с рапица до 400 хил. хектара за 2020, което е своеобразен рекорд за Прибалтика. Базирайки се на по-високия добивен потенциал, добрите условия за сеитба и високодобивните хибриди с нови качествени и количествени устойчивости на Фома Вертицилиум и Жълта Вироза по рапицата(TuYV), земеделските производители увеличиха засетите с рапица площи на 235 хил. хектара в Литва, 115 хил. хектара в Латвия и 55 хил. хектара в Естония.