Raps RadarБЕНЧМАРКИНГЪТ - КЛЮЧОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ?

За да сравнят данните за собственото си производство с други фермери  Британската организация AHDB разработи инструмент, наречен Farmbench. Последният анализ за производството на маслодайна рапица във Великобритания показа, че ТОП 25% от производителите на рапица имат особено ниски разходи по отношение на  растителната защитата на културите, торенето и режийните разходи. Тези фермери са използвали 17% по-малко неорганични торове от фермерите с най-високи разходи и спестяват 18% от разходите си за растителна защита на културите. Основен фактор в полза на най-добрите маржове обаче, са разходите за труд, тъй като при ТОП 25% от стопанствата един работник на пълен работен ден покрива 286 хектара, докато при 25% от производителите с най нисък марж един работник покрива 190 хектара.