Разширяване на глобалните площи с рапица с 2 %

Международният съвет за зърнени култури очаква глобалните площи с рапица да нараснат до 40 млн. хектара. Това би било с 2 % повече отколкото в настоящия вегетационен период. Към това допринасят и високите нива на цените. Очаква се площите за отглеждане да се увеличат, особено в най-важните региони като Канада и Европейският съюз. Много фермери са мотивирани да разширят своите площи с рапица поради производствените цени.