log

Raps Radar

Свитите доставки са предпоставка за увеличаване на площите през 2021

Въпреки нарастващите площи през 2021 г. предлагането на канола ще остане ограничено, поради голямото международно търсене. Въз основа на първите прогнози на пазарните експерти от министерството на земеделието в Отава, реколтираните площи се очаква да се увеличат до 8,7 млн. хектара (+ 3% спрямо 2020 г.). Производството ще последва това  увеличение с ръст от 6% до 19,9 млн. тона, 3-то най-високо производство след рекордите през 2018 и 2019 г. Докато високите производства по това време водят до ограничени цени на суровините (326 € / т), виждаме промяна на пазарната среда, поради интензивното търсене на глобалния пазар. Последствията от това са средни нива на цени за текущата пазарна година от около 408 € / т. Настоящият износ се поддържа главно от Китай и Европейския съюз нa ниво от близо 11 млн. тона (+ 7% спрямо миналата година). Поради исторически ниските запаси от само 1,2 млн. тона до средата на 2021 г., вече се очаква допълнителен ограничен износ за следващата стопанска година.