Raps RadarРАПИЦАТА ОСТАВА ОСНОВНАТА ПЕЧЕЛИВША МАСЛОДАЙНА КУЛТУРА

Със засетите повече от 300 000 хектара през 2019г., зимната маслодайна рапица е една от основните  земеделски култури в Унгария. Въз основа на годишните данни за рентабилност на основните полски култури в Унгария (в изчисленията не са включени субсидии), които са предоставени от Унгарския научноизследователския институт за селскостопанска икономика (AKI), можем да потвърдим също, че рапицата е изключително рентабилна култура. Последните анализи (2014 – 2018г.) показват, че рапицата е на 2-ро място след царевицата с приход от 222 евро / хектар. Направеното сравнение със слънчоглед (162 € / хектар) и соя (57 € / хектар), подчертава значението на рапицата като ценна печеливша култура за унгарските фермери.