Обединено Кралство

Обединено Кралство

Новият хибрид на RAPOOL – ДЮК спечели надпреварата организирана от YEN за най-пластичен и високодобивен хибрид

Новият трилинеен хибрид ДЮК на RAPOOL показа много добро представяне през есента в конкурса, организиран от YEN (Сдружение за повишаване на добива при рапицата, сформирано от фермери, консултанти и учени) в Обединеното кралство. Поради силното нападение на рапицата от рапична стъблена бълха тази есен в Обединеното кралство, YEN се фокусира върху началното развитие на рапицата. Така се стигна и до организирането от тяхна страна на състезание, в което взеха участие 48 хибрида рапица, засяти на различни полета и при различни фермери от цяла Великобритания, с цел да се установят факторите, които влияят в най-голяма степен върху развитието на рапицата през есента. Параметрите, по които се оценяваха хибридите, бяха: начален старт, хомогенност на полето по отношение на равномерното отстояние на растенията едно от друго и тяхната височина, здравен статус на посева. ДЮК грабна приза в категория „нормални дати на сеитба (15-31 Август), като общото му състояние беше оценено на 89% (от 100% възможни). Ето защо хибридът ДЮК, отглеждан от Стюарт Ръсел в Линкълншир, беше обявен и за общ победител във всички категории.

Източник: https://www.yen.adas.co.uk/news/oilseed-yen-establishment-beauty-contest , 23.04.2021
Германия

Германия

Рапицата се разглежда като естествен хабитат за много видове птици, насекоми и диви животни

Можем да видим значително повече видове птици и насекоми в рапичните полета и в непосредствена близост около тях, в сравнение с полетата от житни култури и царевица. Те са магически привлечени от ярко жълтите и силно ароматни цветове по време на цъфтежа - от април до юни. Повече от дванадесет вида птици обитават полетата с рапица по време на размножителния си период. Но растенията с жълти цветове, също толкова силно привличат и много видове  като: сърни, благородни елени, елени лопатари, както и дивите прасета. Полските зайци обичат да стоят по краищата на полетата и да се крият в оставените следи от гумите на  трактора. Листата на рапицата заемат важно място в хранителния режим на сърните, особено през пролетта. Освен това, червените лисици и язовци също обичат да правят  своите  хралупи в полетата с маслодайна рапица.

Източник: Списание “Vögel” Ausgabe 2/2021, 23.04.2021
Франция

Франция

Изкупната цена на рапицата отново достигна нива от 500 евро/тон - за първи път от 2012г. насам

При последната котировка на МАТИФ от 02.03.2021г., изкупната цена на рапицата достигна нива от над 500 евро/тон - за първи път от 2012 г. Земеделските производители, които все още разполагат с рапица на склад ще бъдат облагодетелствани, особено след като цената продължава да се покачва - 507,00 евро/тон на 14.04.2021. Това означава, че крайната цена за фермера, включително всички бонуси, и по-точно допълнителната премия за високо съдържание на масло, също трябва да бъде около 500 евро. Поради високото съдържание на масло при миналогодишната реколта (около 45%), фермерите често успяват да получат допълнителна премия около 20 евро/тон. Щетите от измръзване при рапичните посеви и намаляване на площите във Франция също оказаха влияние върху цените на новата реколта. Прогнозата на МАТИФ (Париж)  за м. Август е на ценово ниво от 468,00 евро/тон.

Източник: https://www.yvoir.fr/view-34304-arvarticle.html?, 23.04.2021
Германия

Германия

Прогнозират се по-високи добиви в световен мащаб за реколта 2021/22

Международният зърнен съвет (IGC) дава оценки за по-висока реколта от рапица в световен мащаб през следващата пазарна година, при четирите най-големи производители на рапица в света: Канада, ЕС, Китай и Индия. Потреблението ще остане почти непроменено. Според оценката на IGC, световното производство на рапица се очаква да нарасне от 70,4 млн. тона през 2020/21 до 72,8 млн. тона през 2021/22. IGC основава своите прогнози на база на 2% увеличение на глобалните площи, и също така на очакваните по-високи добиви. Не се очаква спад в световното потребление на рапица в сравнение с предходната година, а в същото време търсенето на азиатски и европейски пазари е предпоставка за запазване на високи ценови равнища. 

Източник: https://www.ufop.de/biodiesel-und-co/biodiesel/grafik-der-woche/#kw14_2021 , 23.04.2021
Канада

Канада

Канада е изнесла повече растително олио от канола през 2020, в сравнение от предходната година

Канада е изнесла 3,4 милиона тона растително олио от канола през 2020 г., със 7% повече в сравнение с предходната година. Основната причина за този ръст е по-високото търсене от страна на Китай, което достигна до 1.1 млн. тона - с 26% повече в сравнение с 2019г. С  количествата от 1,7 млн. тона, САЩ  е закупила по-малко количество в сравнение с предходната година, но въпреки това запазва позицията си на вносител номер едно в сравнение с другите държави. Други основни вносители бяха също Южна Корея, Чили и Мексико. Вносът от страна  на ЕС е само 48.200 т., но въпреки това тези количества са забележителни, тъй като нямаше закупен нито един тон рапично олио от Канада през предходните две години. Това се дължи на по-ниските добиви в ЕС-27. В същото време, канадските доставчици на рапично олио бяха мотивирани от по-атрактивните цени на световния пазар.

Източник: https://www.ufop.de/biodiesel-und-co/biodiesel/grafik-der-woche/#kw13_2021, 23.04.2021
Полша

Полша

Топ Аграр - Полша и Рапул Полша организираха съвместен уебинар

Поради епидемичната обстановка и наложените ограничения заради COVID-19, Рапул Полша подготви съвместен уебинар заедно с Топ Аграр - Полша. Целта беше да се представи всичко важно, свързано с отглеждането на културата: „Професионално отглеждане на маслодайна рапица в ситуация на интензивно променящи се агротехники и метеорологични условия“. Те представиха ситуацията на европейския и световния пазар, последните постижения в отглеждането на маслодайна рапица и новите предложения за хибриди. Като основни лектори взеха участие известни учени, които представиха теми относно пролетното торене с азот и ефективната защита на културата срещу икономически важните болести. Проф. Марек Корбас от Института за растителна защита в Познан посочи заплахите от икономически важните  болести при рапицата, и представи най- подходящите методи за ефективна борба с тях.

Източник: Poland, RAPOOL Polska, Март 2021, 23.04.2021