log

Raps RadarУНГАРИЯ

УНГАРИЯ

РАПИЦАТА ОСТАВА ОСНОВНАТА ПЕЧЕЛИВША МАСЛОДАЙНА КУЛТУРА

Със засетите повече от 300 000 хектара през 2019г., зимната маслодайна рапица е една от основните  земеделски култури в Унгария. Въз основа на годишните данни за рентабилност на основните полски култури в Унгария (в изчисленията не са включени субсидии), които са предоставени от Унгарския научноизследователския институт за селскостопанска икономика (AKI), можем да потвърдим също, че рапицата е изключително рентабилна култура. Последните анализи (2014 – 2018г.) показват, че рапицата е на 2-ро място след царевицата с приход от 222 евро / хектар. Направеното сравнение със слънчоглед (162 € / хектар) и соя (57 € / хектар), подчертава значението на рапицата като ценна печеливша култура за унгарските фермери.

Източник: Agricultural Economics Research Institute (AKI) 2019, 19.03.2020
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЕНЧМАРКИНГЪТ - КЛЮЧОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ?

За да сравнят данните за собственото си производство с други фермери  Британската организация AHDB разработи инструмент, наречен Farmbench. Последният анализ за производството на маслодайна рапица във Великобритания показа, че ТОП 25% от производителите на рапица имат особено ниски разходи по отношение на  растителната защитата на културите, торенето и режийните разходи. Тези фермери са използвали 17% по-малко неорганични торове от фермерите с най-високи разходи и спестяват 18% от разходите си за растителна защита на културите. Основен фактор в полза на най-добрите маржове обаче, са разходите за труд, тъй като при ТОП 25% от стопанствата един работник на пълен работен ден покрива 286 хектара, докато при 25% от производителите с най нисък марж един работник покрива 190 хектара.

Източник: AHDB Oilseedrape Benchmark Report 2019, Rebecca Brookes, 19.03.2020
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РАПИЦАТА ОСТАВА „ПРОБЛЕМНОТО ДЕТЕ“

Ежегодното проучване на Английската организация (EBS), организирано от Andersons Center, с помощта на Асоциацията на независимите консултанти по културите (AICC), всяка година оценяват развитието на селскотопанските култури в Обединеното кралство след зимата. Настоящите цифри при зимната маслодайна рапица след проучването сочат допълнително намаляване на рапичните площи с 38 хил. хектара, след неблагоприятните условия на развитие през зимата, основно повлияни от дъждовната и преовлажнена есен, както и силното нападение от рапична стъблена бълха. Прогнозните площите за реколта 2020 се изчисляват само на 361 000 хектара.

Източник: https://ahdb.org.uk/cereals-oilseeds/early-bird-survey, 19.03.2020
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ДОСТАВКАТА НА РАПИЦА ОСТАВА ПОД НАПРЕЖЕНИЕ

Въз основа на настоящата прогноза за производство на рапица (Зимна и Пролетна) за реколта 2020 в бившите ЕС-28, която възлиза само на 17,1 млн. тона, преработвателите на маслодайни култури в ЕС все още разчитат основно на  значителен внос на рапица. Отчита се леко увеличаване на прогнозните добиви за новата реколта, базирано на добре развитите посеви с рапица в Германия, Франция и Румъния.  В същото време, оптимистичните данни за  по-голямото увеличаване на производството, са ограничени от по-ниските оценки за Дания, Швеция и Латвия, където тежките климатични условия за отглеждане на културата водят до по-слабо развити полета след зимата.

Източник: http://www.coceral.com/web/january%202020/1011306087/list1187970814/f1.html, 19.03.2020
ЧЕХИЯ

ЧЕХИЯ

КОЛКО ПОКАЗАТЕЛЕН Е ДИАМЕТЪРЪТ НА КОРЕНОВАТА ШИЙКА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОГНОЗА НА ДОБИВА?

Петър Бараник (SPZO – Чешка асоциация на производителите на рапица) представи по време на своята презентация на годишното събитие, което се състоя в Hluk в края на Ноември 2019 г., положителна прогноза за увеличаване на производството на зимна маслодайна рапица в Чехия през 2020 г. Въз основа на своите вътрешни наблюдения и оценки, направени въз основа на диаметъра на кореновата шийка, те могат да изчислят и да направят първоначални  прогнози за добив при жътвата на следващото лято. Настоящото развитие на културата и развитието на кореновата шийка с диаметър 11,5 мм обещава добра основа за развитие на рапичните посеви през пролетта, в сравнение с 9,2 мм през предходната година. Тази теория се потвърждава и от прогнозата за добив на COCERAL (януари 2020 г.), който прогнозира добив от 3,18 t / хектар през 2020 г. сравнение с  3,07 t / хектар през 2019 г.

Източник: Petr Baranyk (SPZO), HLUK 2019, 19.03.2020
РУСИЯ

РУСИЯ

РЕГИСТРАЦИИ НА ХИБРИДИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ - СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА ЗА ПО- ВИСОКИ И УСТОЙЧИВИ ДОБИВИ

Нарастващият пазар на рапица в Русия налага нуждата от непрекъснатото подобряване и развитие на хибридите. Рапул дава тласък на това развитие като непрекъснато адаптира портфолиото си. Всъщност, ние сме щастливи да видим, че официалната руска държавна комисия за сортоизпитване регистрира през 2019г. 8 нови хибрида зимна маслодайна рапица: ATORA, KELTOR, KICKER, KUGA, LEXION, RAGNAR, TEMPTATION и THURE. Тези хибриди ни дават възможност да предложим нещо ново, както и да адаптираме вече съществуващият ни асортимент на Руският пазар.

Източник: Rapool International, 19.03.2020