Канада

Канада

Жътвa 2019 – комбайните в битка със снега и студа

Добива на канола спадна с 708.5 хил. тона и достигна ниво от 18.6 милиона тона (-8.3 % спрямо 2018 година и с 2.9% под средния за 5 годишния период). Канадското селско стопанство определя тази жътвена кампания като „една кошмарна жътва“. Рано настъпилата зима с обилни снеговалежи и дъждове попречиха да се прибере реколтата на повече от 800 хил. хектара, които се очаква да бъдат ожънати рано напролет 2020 година. Това поставя голям въпросителен върху крайните резултати от производството на рапица.

Източник: https://www.graincentral.com/markets/canadian-farmers-cant-take-a-trick-this-year/, 13.12.2019
Литва

Литва

Нов рекорд в производството на рапица през 2020 година

Земеделските производители, отглеждащи рапица, увеличиха засетите площи с рапица до 400 хил. хектара за 2020, което е своеобразен рекорд за Прибалтика. Базирайки се на по-високия добивен потенциал, добрите условия за сеитба и високодобивните хибриди с нови качествени и количествени устойчивости на Фома Вертицилиум и Жълта Вироза по рапицата(TuYV), земеделските производители увеличиха засетите с рапица площи на 235 хил. хектара в Литва, 115 хил. хектара в Латвия и 55 хил. хектара в Естония.

Източник: Rapool International 2019, 13.12.2019
Чехия

Чехия

Новият хибрид на Рапул - ТЕМПТЕЙШЪН поставя нови стандарти при екстензивна и интензивна технология

Новият хибрид ТЕМПТЕЙШЪН беше убедителен, поставяйки нови стандарти за добиви по време на последните технологични изпитвания на SPZO (SDO),  където  се тестват най-обещаващите хибриди рапица, предлагани на Чешкия пазар, и които бяха изпитани при екстензивна и интензивна технология на отглеждане. ТЕМПТЕЙШЪН зае първо място и при двата опита със 113% относителен добив и беше единственият с добив над 5 т/ха при опита с екстензивна технология на отглеждане

Източник: SPZO, SDO опити 2018-2019, 13.12.2019
Русия

Русия

Рапицата остава в бързата лента

Поради нарастващият пазар на рапица в страната, културата утвърждава мястото си в Руския бизнес с маслодайни култури. Русия успя да удвои производството на рапица през последните 5 години  поради нарастване на засетите площи и по-високи добиви. Въз основа на последния годишен доклад на USDA за маслодайните култури и продукти в Русия, тази година те ще достигнат нов рекорд в производството на рапица с 2,27 милиона тона. Прогнозата се потвърждава и от засетите площи, които нараснаха до 1,69 милиона хектара, а  прогнозираният добив е 1,38 т/ха.

Източник: USDA 2019, Russia: Oilseeds and Products Annual, July 11th 2019, https://www.fas.usda.gov/data/russia-oilseeds-and-products-annual-3, 13.12.2019
Великобритания

Великобритания

Рапицата продължава да се бори с тежките условия

Реколта 2019 достигна само 1.75 милиона тона продукция (-0.26 милиона тона спрямо 2018) в следствие на силно намаляване на площите, както и увеличаващото се нападение от вредители. Това ще доведе до внос на рапица от Европейския съюз или Украйна, респективно внос на слънчогледово масло от Черноморския регион. Въз основа на високия производствен риск и проблеми с вредителите, експерти от Съвета по развитие на земеделие и градинарство (AHDB) намалиха прогнозата си за реколтирани площи 2020 г. до само 406 хил. хектара (- 23% спрямо 2018 г.).

Източник: https://ahdb.org.uk/news/rapeseed-planted-area-intentions-see-declines-from-a-difficult-last-season-grain-market-daily, 13.12.2019
Франция

Франция

Рапицата- културата която се грижи за почвата

В европейското земеделие рапицата е добре позната култура със свойството си да допринася за увеличаване съдържанието на хумус в почвата и съответно включването и в сеитбообращението  подобрява плодородието на почвата. По-доброто съотношение  на семена-биомаса - 1:1,7 в сравнение със зърнените култури (1:0,8) увеличава съдържанието на хумус и съответно плодородието на почвата. Според френски експерти, в сравнение с други значими земеделски култури, рапицата притежава най-голям капацитет за усвояванею на въглерод -  1700 кг въглерод/ха.

Източник: SOLéBIOM : Les entrées de carbone par les résidus de cultures, 07.12.2018 http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/01/5-Colloque_SoleBIOM-AMG_Session2_JC-MOUNY_vf.pdf, 13.12.2019