Познаваме рапицата в детайли.
Какво се крие зад RAPOOL? Открийте го.


120 години знания за рапицата

РАПУЛ притежава най-дългия и най-големия опит в селекцията и семепроизводството на рапица в Европа. Хибиридите на РАПУЛ претърпяха значителни промени в годините и промениха производството на рапица. С РАПУЛ рапицата се превърна в икономически и екологично значима култура.

Семепроизводство от единствен източник

Изследователска работа, селекция, семепроизводство, третиране на семената, продажби – всичко от един източник – РАПУЛ. РАПУЛ предлага висококачествени семена със 100% кълняемост. Произведено в Германия.

Най-голямата селекционна мрежа в Европа

В повече от 180 локации, на над 100 000 парцелки, регулярното изпитване на хибридите потвърждава стабилното им представяне и пригодност към различни условия на отглеждане.

Максимално ефективни хибриди

RAPOOL предлага обширно портфолио от регистрирани и обстойно тествани хибриди за всички региони. С въвеждането на хибридите в практиката, РАПУЛ осигури по-голям добив на зърно и масло.

Практичност и кооперативност

РАПУЛ предлага компетентни консултантски концепции на фермерите в страните, в които работи. Провеждането на открити полски дни и технически семинари е само допълнение към компетентната работа на търговските екипи. Подкрепата на фермерите е основана на партньорски взаимоотношения.