Информация за пазара на рапица и канола

Актуализацията е изготвена от ISTA Mielke GmbH – Анализи и прогнози за световния пазар на маслодайни култури и семена - Хамбург, Германия. За повече информация и подробни детайли относно индивидуалните услуги на компанията може да посетите: www.oilworld.de 

Цените на рапицата в Европа се възстановиха в началото на Ноември. Възходящите външни фактори, преди всичко несигурната перспектива за износа на зърно и маслодайни култури от Черноморския регион, както и поскъпването на растителните масла, в момента надделяват над перспективите за търсене и предлагане на рапица и канола. Цените на соевото масло изтеглят нагоре другите растителни масла и маслодайни култури Доставките на соево масло се свиват в трите основни страни износителки.

Световното производство на рапица и канола се оказа дори по-голямо от първоначално очакваното и сега се прогнозира да достигне рекодните 76,2 млн. т. през 2022/23, с 9,6 млн. т. или 14 % повече спрямо тазгодишното. Понастоящем все още има широк диапазон от пазарни оценки за Австралия, като размерът на щетите, причинени от проливни дъждове и локализирани наводнения в източните производствени региони, е ключов фактор за борсови колебания, които трябва да се наблюдават. Според нас по-нататъшното увеличение на площта с 0,4 млн.ха. тази година вероятно ще повиши реколтата до най-малко 7,1 млн.т. (срещу 6,9 млн.т. през 2021 г.), като се приеме, че средният добив ще бъде намален с около 8%.

Също така увеличихме прогнозите си за реколта в Канада, Русия и САЩ. В Индия рапичните площи вероятно ще продължат да се увеличават през този сезон, противно на първоначалната ни прогноза за спад, потенциално запазвайки реколтата на около 10,3 млн.т.

Увеличението на производството поставя началото на възстановяване на световния износ на рапица и канола с приблизително 3,5 млн.т. през 2022/23 г. На практика доставките се застояват на 3,6-3,7 млн.т. през Юли/Септември, като значително по-ниският износ от Канада (поради необичайно ниските запаси от стари култури) се компенсира от по-големи количества от Австралия. Въпреки това световният внос на рапица и канола очевидно се е възстановил през последните месеци, насърчаван от по-ниските цени. Канадските запаси увеличиха износа през втората половина на септември и октомври. Очаква се тази тенденция да продължи до края на тази година, както и през януари/юни 2023 г.

Голяма част от увеличението в световния внос на рапица и канола се очаква да се случи в Китай през този сезон. Напоследък се съобщава за сравнително големи покупки на канадска канола за износ в Китай. Възстановяване от необичайно ниските нива от миналата година също се очертава в Пакистан и Обединените арабски емирства този сезон. 

Нарастващото търсене, както от местната преработвателна индустрия, така и от ключовите страни вносителки, както и повишаването на световните цени на растителното масло подкрепиха цените на канолата в Канада. Цените на канолата в Канада също черпят сила от нарастващите цени на растителното масло в САЩ, което значително увеличава премиите на рапичното масло във Ванкувър в сравнение с рапичното масло в Северозападна Европа.

 

Въпреки това, текущите пазарни цени все още се считат за надценени с оглед на рекордните световни доставки на рапица от повече от 82 млн.т. през този сезон. Има възможност за увеличение на преработваната рапична продукция с около 5 млн. т. до рекордните 69-70 млн.т. през Юли/Юни 2022/23 г., което все пак предполага възстановяване на световните запаси в края на сезона с 3-4 млн.т.