Ние от Rapool разбираме товаИнформация за пазара на канола и рапица

 

Информацията за пазара е по данни на ISTA Mielke GmbH - Global Oil World - анализи и прогнози за маслодайни култури и масла в Хамбург, Германия. На www.oilworld.de са предоставени повече подробности за фирмения профил и отделните услуги.

 

Свитите вътрешни доставки и необходимостта от рекорден внос на канола и рапица определено ще променят  цените на рапицата в ЕС през 2020/21. Въпреки това, степента на по-нататъшното увеличение на цените ще се определя от търсенето на рапично масло в ЕС в близък до средносрочен план. По-ниското украинско производство и почти изчерпаните запаси от минали години в Австралия вероятно ще повишат глобалната зависимост от канадската канола поне до декември 2020 г. Въпреки това, нетарифните търговски бариери, т.е. все още нерешеният търговски конфликт между Канада и Китай, както и устойчивите критерии на ЕС и изискванията, за свободни ГМО продукти, се очаква да ограничат бъдещото преразпределение на търговските потоци от канола и рапица.

 

Условията на производство в Канада понастоящем са благоприятни, допринасяйки за увеличаване на производството на рапица до приблизително 19,7 млн. т през тази година. Но рязкото намаляване на запасите в края на юли, ще запази доставките на канола практически непроменени през 2020/21. Ранните индикации са за значително възстановяване на производството на австралийска канола до или дори над 3,2 млн. т в края на 2020 г. (срещу 2,46 млн. т по-рано), което проправя пътя за по-голям износ през януари / юни 2021 г. Разбира се, метеорологичните условия в следващите месеци ще трябва да се наблюдават отблизо.

В ЕС резултатите от  реколта до момента показват по-ниски от очакваните преди това добиви от рапица в ключови страни производителки.  

Във Франция средният добив на рапица понастоящем се оценява от Agreste на едва 3,03 т / ha, което е 4% по-ниско от вече намаленото ниво за миналата година и най-ниското за повече от 10 години. Това води до ограничаване на френското производство на рапица до 3,37 млн. т през 2020 г. в сравнение с 3,5 млн. т миналата година и върховите 5,5 млн. т реколта през 2014 г.

 

Допълнителен спад в добивите се очертава и във Великобритания, Румъния, България и Австрия. Но добивите от рапица в Германия се увеличават с 5% до 3,5 т / ha през тази година, благодарение на по-добрите запаси от влага. Очаква се средните добиви в ЕС да достигнат едва 3,08 т / ha през тази година, ограничавайки производството до 16,5 млн. т (спад с 0,5-0,6 млн. т през годината), като се има предвид и по-нататъшното намаляване на площите със зимна маслодайна рапица.

 

Намалените доставки на рапица в ЕС ще бъдат усложнени и от вероятния спад на украинското производство. През юли и август пристигането на украинска рапица в Германия и други държави от ЕС ще бъде необичайно малко.

 

Прогнозираме, че вносът на австралийска канола в ЕС ще достигне тригодишен максимум от 1,7 млн. т през юли / юни 2020/21 г., като почти целият ще се осъществи през втората половина на сезона. Този контраст, заедно с очаквания спад от 0,4-0,5 млн. т на вноса от Украйна, изисква рекордни обеми канадска канола от 1,8-1,9 млн. т през следващите 12 месеца. Съществуват обаче различни фактори, които могат да ограничат вноса на ЕС от Канада според нашите текущи оценки, сред които търговското споразумение между Канада и Китай и законодателните промени във Франция.