log

Ние от Rapool разбираме това

Raps Assistant - важните неща на фокус

Повече по въпроса, може да прочетете в бр. № 8/ май 2019 г. в единственото списание посветено изцяло на рапицата RAPS ASSISTANT - защото  познаваме рапицата в детйли.

*Списанието се разпространява безплатно, за повече информация се обърнете към въшият регионален търговски представител.