log

Ние от Rapool разбираме това

RAPS RADAR

Това е най-новата ни рубрика, в единственото списание посветено изцяло на рапицата Raps Assistant.

Това е най-новата ни рубрика, с интересни факти от цял свят, в единственото списание посветено изцяло на рапицата Raps Assistant - защото ние познаваме рапицата в детйли.

*Списанието се разпространява безплатно, за повече информация се обърнете към въшият регионлен търговски представител.