log
Открит ден Рапул България с. Овча могила, обл. В. Търново - 29.05.2019 г.

Висико добивните хибриди на Рапул България - ДАЛТОН, ДАРИОТ и ФЕНИКС CL в с. Овча могила, обл. В. Търново, при нашия любезен домакин г-н Кольо Колев

Защото ние познаваме рапицата в детайли!