log
2О ГОДИНИ С ХИБРИДИТЕ НА РАПУЛ

Уважаеми земеделски производители и клиенти,

С навършването на 20 годишнината от създаването на първит хибрид зимна маслодайна рапица от РАПУЛ, сме свидетели на една успешна история, която с гордост ни позволява да признаем приноса на РАПУЛ в отглеждането на зимна рапица в Европа.   А именно ,че РАПУЛ е пионер в рапичната селекция няма съмнение, особено след въвеждането в практиката на 0 и 00 тип хибриди, с което значително  се подобри качеството на семената

ЖОКЕР беше първият хибрид с възстановена фертилност от РАПУЛ, успешно представен на Европейския пазар, последван от над 260 хибрида, селектирани впоследствие от компанията.

С първото поколение хибриди се поставиха нови стандарти по отношение на възможността за късна сеитба, студоустойчивостта и стабилността на добива. Сега, с представянето на новото поколение хибриди, сме се насочили към по-висок добив, усъвършенстване на качествените характиристики и подобряване на устойчивостта на болести. Не бива да пренебрегваме и постигнатите успехи по отношение на по-пълноценното усвояване на хранителни вещества и толерантността по отношение на стресови условия. Така създадените хибриди са по-приспособими към постоянно променящите се условия на околната среда и отговарят на изискванията на развиващите се селскостопанска политика и практика.

В основата на успеха на РАПУЛ стои базата ни за развитие: иновативната селекция на хибридите. Класическите селекционни техники отпреди 20 години непрекъснато се обновяват и развиват. Като резултат от това, времето за създаване на един хибрид беше намалено,   селекцията стана по-ефективана, което позволи цялостния напредък в развитието на хибридното рапично производство.

Днес за хибридното производство на РАПУЛ, което е широко разпространено в цяла Европа ,се използва регионално адаптиран генофонд. Заедно с това, широката ни международна мрежа за развойна и изследователска дейност ни позволява да включим в разработването на хибридите най-новите знания и тенденции.  

В допълнение, тясното ни сътрудничество с фермерите и нашите клиенти, ни дава възможност да интегрираме селекцията в практиката. Успехът на хибридите на РАПУЛ засилва взаимното сътрудничество и ни позволява да се развиваме заено, за което сме изключително благодарни.  

С уважение:  РАПУЛ Ринг


Listovka-20-godini-Rapool---Copy-000.jpg
Download

Listovka-20-godini-Rapool---Copy-001.jpg
Download

Listovka-20-godini-Rapool---Copy-002.jpg
Download