ORIOLUS    NA KŘIDLECH RAPOOL K VYŠŠIMU ZISKU

  • Nejvýkonnější hybrid raného sortimentu
  • Časný nástup do jarní vegetace
  • Výjimečná odolnost k jarním přísuškům

RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE

ORIOLUS patří k nejvýkonnějším řepkám raného sortimentu. Druhým nejvyšším výnosem v roce 2016 a třetím nejvyšším výnosem v roce 2017 v POP SPZO (viz graf na str. 4) suverénně překonává polopozdní a vzrůstné hybridy. Kompaktní porost s výškou 148 cm nabízí vysokou odolnost proti poléhání (7,4). ORIOLUS výborně reaguje na intenzifi kační opatření (pokusy SDO IA, 2015/16, 117 % výnosu ZA).

DVĚ PŘEDNOSTI V JEDNOM

Brzký nástup do jarní vegetace přináší u hybridu dvě významné přednosti. ORIOLUS dokáže produktivněji využít půdní vláhu ze zimního období a díky tomu snadněji zvládá stres v následujícím období jarních přísušků. Včasná tvorba poupat s raným kvetením snižuje riziko poškození hlavním náletem blýskáčků.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Velmi časný nástup do jarní vegetace, vysoká tolerance k přísuškům, raná sklizeň.