ATORA    Všestranně dokonalá

  • Rekordní výnosy semen
  • Neuvěřitelná olejnatost nad 50 %
  • Pevné zdraví, tolerantní TuYV
  • Maximální stabilita výnosu

REKORDNÍ VÝNOS SEMEN

ATORA je výjimečný hybrid s fantastickou plastičností. Velmi vysoké výnosy semen a oleje podává napříč celou Evropou, kde je nyní ke sklizni 100.000 ha. V roce 2017 ATORA dosáhla nadprůměrných výsledků na 116 ze 136 zkušebních lokalit! Ve sklizni 2017 stojí opět svými výnosy semen v čele mnoha odrůdových i technologických pokusů a na běžných plochách v praxi. ATORA je úřadujícím vítězem poloprovozních pokusů SPZO v ČR (sortiment B, 106,7 %) i na Slovensku (114,5 %). ATORA již podruhé stvrzuje, že je mimořádným hybridem s cílem podat maximální výnos v každém ročníku.

SILNÁ KOMPENZAČNÍ SCHOPNOST

Rychlá tvorba kořenů a listové růžice a pozvolný nástup do jarní vegetace zajišťují robustním rostlinám ATORY (167 cm) dostatek prostoru pro tvorbu větví. ATORA má schopnost rychle zaplnit prázdná místa. Pevné lodyhy hybridu zajišťují velmi dobrou odolnost porostu proti poléhání (7,7 – ÚKZÚZ, SDO 2015–17).

ROZHODUJÍCÍ FAKTOR VÝNOSU

Dokonale prošlechtěný zdravotní stav hybridu ATORA s nadprůměrnými odolnostmi vůči významným chorobám řepky vede k jistějšímu dozrávání také v ročnících se zvýšeným infekčním tlakem. Rychlý počáteční vývoj a pokryvnost rozšiřuje okno pro setí a významně snižuje riziko poškození rostlin při stresových situacích. ATORA je hybridem vhodným pro střední až pozdní výsevy. Nízký úbytek rostlin po zimě, nízký úbytek listové plochy a excelentní mrazuvzdornost. ATORA vítězí v suchých a mrazivých kontinentálních zimách, viz graf 5: Polsko 2015/16.

REKORDNÍ VÝNOSY OLEJE

Každý rok přibývá pěstitelů řešících při výběru odrůdy také otázku kvality semen. Důvodů je celá řada. Odpovědí RAPOOL je ATORA. Nové šlechtění přináší novou dimenzi ve výnosu oleje. Obsahem oleje překračujícím 50 % (v sušině semen, registrace ÚKZÚZ 2014–2016) posouvá hranici výnosu oleje z hektaru. ATORA umí 1 % oleje navíc!

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Mimořádně vysoký výnosový potenciál.