MARATHON    SEJE DOBRÝ AGRONOM

  • Oblíbený hybrid, oseto již více jak 100.000 ha
  • Špička v pokusech SDO 2017 (5,17 t/ha NIA)
  • Velmi vysoká efektivita příjmu dusíku, vysoká rentabilita pěstování
  • Vysoce homogenní porost a snadná prostupnost pro techniku

VYTRVALEC UMÍ ŠETŘIT ENERGII

Hybrid MARATHON představuje unikátní kombinaci kratší rostliny 138 – 148 cm a velmi vysokého výnosového potenciálu. Vynikající výnosová stabilita hybridu se projevuje každoročně za různých pěstebních podmínek. Po špičkových výnosech v registračních zkouškách s rel. výnosem semen 111 % pokračuje MARATHON na vrcholu výnosových možností také v následujících letech. Nepřehlédnutelnými rekordními výnosy v praxi si MARATHON neustále zajišťuje pozici nosného hybridu. MARATHON, to je stabilně velmi vysoký výnos semen a oleje z hektaru, odolnost vůči poléhání, velmi dobrý zdravotní stav a bezproblémová úroveň přezimování. Z hlediska zdravotního stavu vyniká v odolnosti vůči plísni šedé, řepkové černi i hlízence obecné.

 

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Mimořádně vysoký výnosový potenciál, nízký porost s vysokou odolností proti poléhání. Vysoká rentabilita pěstování.