ТРИАТЛОН  НОВ  Абсолютно необходим за успешното отглеждане на рапица.

  • Зрялост: средно късен хибрид
  • Вегетационен период: 248 - 253 дни - Южна България; 253 - 258 дни - Северна България
  • Височина: високи растения: 170-175 cm
  • Развитие след поникване: бърз и мощен старт
  • Развитие през пролетта: бавен рестарт на вегетацията
  • Цъфтеж: средно късен
  • Съдържание на масло: 47-49%
  • Посевна норма: 40–50 кълняеми семена/м²

ТРИАТЛОН е мощен, средно късен хибрид, с голяма биомаса, устойчивост на засушаване и разпукване на шушулките предопределят дълъг период на фотосинтеза и максимално оползотворяване на наличната влага за максимални добиви. 

Изключителния старт на хибрида при сеитба в неблагоприятни условия води до формиране на голяма биомаса, която му позволява мощен рестарт напролет - изключително подходящ за късна сеитба

Предимствата като: добра студоустойчивост, отличен фитосанитарен профил (TuYV, Rlm7), устойчивост на полягане, устойчивост на стресови фактори (суша, бури/градушки) го правят незаменим във всяко едно стопанство. 

  

Добивен потенциал

Добив зърно
Нuско         Вuсоко
Маслено съдържание
Нuско         Вuсоко
 

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане
Нuско         Вuсоко
Фитосанитарен профил
Нuско         Вuсоко
Толеранмност на суша
Нuско         Вuсоко
Зимоустойчивост
Нuско         Вuсоко
 

Подходящи почвени типове

Лекu почвu
Нuско         Вuсоко
Среднотежки почви
Нuско         Вuсоко
Тежкu почвu
Нuско         Вuсоко
  

Технологични характеристики

Срок на Сеитба
Ранно     ø     Kьсно
Срок на узряване
Ранно     ø     Kьсно
 

с. Белица, обл. Силистра


с. Комощица, обл. Монтана