ЮРЕК  НОВ  Не изискващ, надежден, печеливш.

  • Зрялост: средно ранен хибрид
  • Вегетационен период: 235-240 дни - Южна България; 240-245 дни - Северна България
  • Височина: ниски растения: 155-160 cm
  • Развитие след поникване: бърз начален старт
  • Развитие през пролетта: бързо възстановяване на вегетацията
  • Цъфтеж: ранен
  • Съдържание на масло: 50-52%
  • Посевна норма: 45-50 кълняеми семена/м²

ЮРЕК притежава отличен потенциал за добив с високо съдържание на масло при ниска интензивност и/или неблагоприятни условия. Хибридът съчетава в себе си редица характеристики, като бързо есенно развитие, добра студоустойчивост, мулти резистентност (TuYV, Rlm7), надеждна устойчивост на стресови фактори (суша, бури). ЮРЕК е изключително подходящ и за отглеждане при екстензивни условия.

Усъвършенстваната ефективност на усвояване на азота и минималните изисквания по отношение приложението на фунгициди са от изключително значение за рентабилното производство. 

При ЮРЕК не залагаме на максимално високи добиви, а на стабилни такива, които носят печалба на фермерите при минимални вложения. 

  

Добивен потенциал

Добив зърно
Нuско         Вuсоко
Маслено съдържание
Нuско         Вuсоко
 

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане
Нuско         Вuсоко
Фитосанитарен профил
Нuско         Вuсоко
Толеранмност на суша
Нuско         Вuсоко
Зимоустойчивост
Нuско         Вuсоко
 

Подходящи почвени типове

Лекu почвu
Нuско         Вuсоко
Среднотежки почви
Нuско         Вuсоко
Тежкu почвu
Нuско         Вuсоко
  

Технологични характеристики

Срок на Сеитба
Ранно     ø     Kьсно
Срок на узряване
Ранно     ø     Kьсно