МАТРИКС CL  Clearfield  Реколтирай на печалба!

  • Зрялост: средно ранен хибрид
  • Вегетационен период: 242-247 дни - Южна България; 247-254 дни - Северна България
  • Височина: високи растения: 168-173 cm (по-ниски от Дариот и Дъпло)
  • Развитие след поникване: бърз начален старт и много добро развитие преди зимата
  • Развитие през пролетта: умерено
  • Цъфтеж: средно ранен, продължителен
  • Съдържание на масло: 49-52%
  • Посевна норма: 45-50 кълняеми семена/м²
Clearfield Logo

Clearfield системата на производство предоставя на фермерите безспорен контрол на плевелите и е предимство за есенното развитие на рапичните растения. Последните години показаха, че засушаванията по време на сеитбената кампания оказват силно влияние върху добива. 

С МАТРИКС CL, ние предоставяме на земеделските производители, възможност за отглеждане на рапица с минимални или без никакви обработки. Представянето на хибрида доказа, че това е иновативна селекция, която гарантира високи и стабилни добиви, независимо от условията. Поради бързото си развитие наесен, МАТРИКС CL формира мощна коренова система, която е в основата на по-нататъшното успешно развитие. Напролет развитието продължава умерено и благодарение на широкия пакет от устойчивости: на фома, жълта вироза (TuYV), разпукване на шушулките и на неблагоприятни климатични условия, гарантира висок добив.

  

Добивен потенциал

Добив зърно
Нuско         Вuсоко
Маслено съдържание
Нuско         Вuсоко
 

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане
Нuско         Вuсоко
Фитосанитарен профил
Нuско         Вuсоко
Толеранмност на суша
Нuско         Вuсоко
Зимоустойчивост
Нuско         Вuсоко
 

Подходящи почвени типове

Лекu почвu
Нuско         Вuсоко
Среднотежки почви
Нuско         Вuсоко
Тежкu почвu
Нuско         Вuсоко
  

Технологични характеристики

Срок на Сеитба
Ранно     ø     Kьсно
Срок на узряване
Ранно     ø     Kьсно