КИКЪР    Висок и стабилен добив в условия на суша и стрес.

  • Зрялост: средно късен хибрид
  • Вегетационен период: 250-256 дни - Южна България; 258-263 дни - Северна България
  • Височина: средно високи растения: 170-175 cm
  • Развитие след поникване: изключително мощно и бързо
  • Развитие през пролетта: бързо
  • Цъфтеж: средно ранен, продължителен
  • Съдържание на масло: 47-49 %
  • Посевна норма: 40-50 реколтирани растения/м²

КИКЪР е специално селектиран за отглеждане в променящите се климатични условия. Негово основно предимство е високата толерантност на стресови условия – справя се отлично в условия на засушаване. В същото време е най-студоустойчивият хибрид в портфолиото ни.

„Stay green” ефекта помага на хибрида да остане зелен до фактическото приключване на вегетацията, като по този начин подпомага наливането на зърното до самия край. Изключителен фитосанитарен профил, с допълнителен ген за устойчивост на фома (RlmS). КИКЪР е подходящ за сеитба във всички региони на страната, независимо от почвено-климатичните условия. Справя се много добре и в условия на минимални почвени обработки и безорни технологии.

  

Добивен потенциал

Добив зърно
Нuско         Вuсоко
Маслено съдържание
Нuско         Вuсоко
 

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане
Нuско         Вuсоко
Фитосанитарен профил
Нuско         Вuсоко
Толеранмност на суша
Нuско         Вuсоко
Зимоустойчивост
Нuско         Вuсоко
 

Подходящи почвени типове

Лекu почвu
Нuско         Вuсоко
Среднотежки почви
Нuско         Вuсоко
Тежкu почвu
Нuско         Вuсоко
  

Технологични характеристики

Срок на Сеитба
Ранно     ø     Kьсно
Срок на узряване
Ранно     ø     Kьсно