КРИСТАЛ  НОВ  

  • Зрялост:Средно ранен до средно късен хибрид
  • Вегетационен период: 248-254 дни - Южна България,255-260 дни - Северна България
  • Височина: високи растения: 168-172 см
  • Развитие след поникване: бързо
  • Развитие през пролетта: умерено бързо
  • Цъфтеж: средно ранен, продължителен
  • Съдържание на масло: 45-48%
  • Посевна норма: 40-50 реколтирани растения/m2

Отлично развитие при сухи и екстензивни условия

Високи и стабилни добиви

Подходящ също и при леки почви и в райони с потенциално засушаване

  

Добивен потенциал

Добив зърно
Нuско         Вuсоко
Маслено съдържание
Нuско         Вuсоко
 

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане
Нuско         Вuсоко
Фитосанитарен профил
Нuско         Вuсоко
Толеранмност на суша
Нuско         Вuсоко
Зимоустойчивост
Нuско         Вuсоко
 

Подходящи почвени типове

  

Технологични характеристики

Срок на Сеитба
Ранно     ø     Kьсно
Срок на узряване
Ранно     ø     Kьсно