log
ФЕНИКС CL    Новата генетика за отлични добиви в клиърфилд производството

  • Зрялост: средно ранен хибрид
  • Вегетационен период: 250-255 дни - Южна България,255-262 дни - Северна България
  • Височина: средно високи до високи растения: 170-175 cm
  • Развитие след поникване: мощно и бързо
  • Развитие през пролетта: умерено бързо до бързо
  • Цъфтеж: средно ранен, продължителен
  • Съдържание на масло: 45-48%
  • Посевна норма: 40-45 реколтирани растения/m2

ФЕНИКС CL  е подходящ за всички почвени типове и системи на производство - екстензивно и интензивно.

Притежава изключително бърз начален старт на есен,вследствие на което хибридът е подходящ за средно късни и късни дати за сеитба.

ФЕНИКС CL е селектиран за отглеждане при континентални условия.Отличната му студоустойчивост и толерантност на засушаване и стресови условия го прави подходящ за отглеждане във всички региони на страната.

ФЕНИКС CL е първият клиърфилд хибрид, който се отличава с невероятно висок добив и подобрена хербицидна толерантност.

НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ

Мероприятие Препоръки
Дата на сеитба Средно късна - късна сеитба
Посевна норма 40-45 кълнчеми семена м2
Растежен регулатор/есенен фунгицид Висока доза растежен регулатор във фаза 4-ти  ,6-ти лист
Есенно торене 100-200мл/дка Бор за подпомагане на студоустойчивостта.
Пролетно торене Максимум 40-45 % от азотната торова норма заедно със Сяра,внесени с първото торене
Растежен регулатор на пролет* Растежен регулатор,внесен при височина на растенията 25-40см,за регулиране растежа във височина,в комбинация със 100мл/дка Бор

*Не се препоръчва третиране с растежен регулатор при сухи условия, но внасяне на нормална доза фунгицид е задължителна.

  

Добивен потенциал

Добив зърно
Нuско         Вuсоко
Маслено съдържание
Нuско         Вuсоко
 

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане
Нuско         Вuсоко
Фитосанитарен профил
Нuско         Вuсоко
Толеранмност на суша
Нuско         Вuсоко
Зимоустойчивост
Нuско         Вuсоко
 

Подходящи почвени типове

  

Технологични характеристики

 

ФЕНИКС CL

Източник: RAPOOL-RING GMBH


ФЕНИКС CL

Източник: RAPOOL-RING GMBH


ФЕНИКС CL

Източник: RAPOOL-RING GMBH