ДАРИОТ    Доайенът!

  • Зрялост: средно късен до късен хибрид
  • Вегетационен период: 250-263 дни - Южна България; 258-265 дни - Северна България
  • Височина: високи растения: 170-175 cm
  • Развитие след поникване: бързо и мощно
  • Развитие през пролетта: умерено бързо
  • Цъфтеж: средно ранен, продължителен
  • Съдържание на масло: 46-48%
  • Посевна норма: 40-50 реколтирани растения/м²

Характерен за ДАРИОТ е изключителният начален старт, дори и при сухи условия, което предпазва посева от ранни нападения от насекоми и вредители. Има много добри компенсационни способности при стресови условия.

ДАРИОТ е гъвкав хибрид, позволяващ продължителен период на жътва поради устойчивостта на разпукване на шушулките. Адаптивен е към всички почвени типове и технологии на обработка. С отличен фитосанитарен профил и генетична устойчивост на Фома.

  

Добивен потенциал

Добив зърно
Нuско         Вuсоко
Маслено съдържание
Нuско         Вuсоко
 

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане
Нuско         Вuсоко
Фитосанитарен профил
Нuско         Вuсоко
Толеранмност на суша
Нuско         Вuсоко
Зимоустойчивост
Нuско         Вuсоко
 

Подходящи почвени типове

  

Технологични характеристики

Срок на Сеитба
Ранно     ø     Kьсно
Срок на узряване
Ранно     ø     Kьсно